Den delen av Knappetunnelen som inngår i andre byggetrinn, er markert midt på bildet. Mesta ligger svært godt an til å få elektro- og SRO-installasjonene i denne delen av tunnelen. (Ill.: Statens vegvesen)
Den delen av Knappetunnelen som inngår i andre byggetrinn, er markert midt på bildet. Mesta ligger svært godt an til å få elektro- og SRO-installasjonene i denne delen av tunnelen. (Ill.: Statens vegvesen)

Solid ledelse til Mesta i Bergen

En kjempejobb i Knappetunnelen i Bergen vekker liten interesse blant elektroentreprenørene. Bare to av dem har gitt anbud. Klart lavest ligger Mesta med 105,6 millioner kroner.

Den andre anbyderen er OneCo, som er sjanseløs hvis ikke Mesta har gjort alvorlige feil. Anbudet fra OneCo er på 128 millioner kroner.

Entreprisen gjelder elektro- og SRO-installasjoner i andre byggetrinn av Knappetunnelen, som inngår i Ringveg Vest. Første byggetrinn, som går mellom Dolvik og et underjordiske kryss på Sandeide, har vært i bruk siden september 2010. Arbeidet med det andre er godt i gang. Det går mellom Sandeide og Liavatnet, og omfatter til sammen 8,3 km tunnelløp og et omfattende to-planskryss.

Den som får kontrakten skal blant annet levere og montere 5 hovedfordelinger og 5 underfordelinger, 11,8 km kabelstiger, 3 250 lysarmaturer, 52 km kabler til lysarmaturer, 6,2 km kabler til vifter, inkludert tilkobling til viftene, 34,5 km kabler for nødstrøm, 11,2 km radiokabler, 700 variable/belyste skilt, 355 kjørefeltsignaler, 188 overvåkningskameraer, 335 styreskap med PLS, 6,5 km kabler for disse og 20,5 km fiberkabler.

Oppgraderinger i Lyderhorntunnelen og første byggetrinn av Knappetunnelen inngår også i entreprisen, men ikke levering av viftene. Det lyses ut i en egen entreprise.

Sommeren 2015 blir hele Knappetunnelen klar til bruk.

Forsiden akkurat nå