Volvo er en av flere produsenter som jobber hardt for å få fram mere miljøvennlige maskiner. Her prototypen av en hybrid diesel/elektrisk hjullaster.
Volvo er en av flere produsenter som jobber hardt for å få fram mere miljøvennlige maskiner. Her prototypen av en hybrid diesel/elektrisk hjullaster. (Bilde: Volvo)

Snart kommer kravene om utslippsfrie maskiner

-Fra 2019 ønsker vi å teste og stille krav om utslippsfrie maskiner. Det sier Jørn Ingar Arntsen som jobber med klima i Statens vegvesen.

Anleggsutslipp tilsvarer mellom 5 og 10 prosent av CO2-utslipp fra trafikken. Bare i Oslo tilsvarer utslipp fra bygge- og anleggsvirksomheten en tredjedel av transportrelaterte utslipp.

De neste 5-6 årene skal det bygges veger, baner og bygninger for opp mot 300 milliarder kroner.

– Dette genererer mye utslipp, og fra 2019 ønsker vi å teste og stille krav om utslippsfrie maskiner. I dag bruker nesten alle anleggsmaskiner diesel. Vi ønsker at produsentene i større grad skal gå over til batteri- eller brenselcelledrift, sier Jørn Ingar Arntsen til vegnett.no.

 

Forventningene lagt ut på Doffin

For å gjøre markedet oppmerksom på ønsket om utslippsfrie anleggsmaskiner, har flere store byggherrer lagt en felles kunngjøring på Doffin.

-Vi vil komme med forventninger til leverandørene og inspirere dem til å finne teknologier, prosesser og løsninger som er utslippsfrie. Partnerne bak dette initiativet skal også utnytte hverandres innovasjoner, sier Arntsen.

Det vil også bli støtteordninger som skal inspirere bransjen til å utvikle utslippsfri teknologi.

Framstøtet kommer i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling, et samarbeid mellom NHO, KS og DIFI finans. Dette skal bidra til å utvikle næringslivet i Norge i riktig retning.

-Det er viktig å lykkes med å redusere utslipp fra anleggsarbeider for at Norge skal klare sine forpliktelser i Paris-avtalen. Da trenger vi et variert utvalg av maskiner som kan hjelpe oss med det, understreker Arntsen.

 

Krav i konkurransegrunnlag

Statens vegvesen har også et eget prosjekt for å få ned utslipp fra anlegg: Gjennom krav om klimakutt i konkurransegrunnlag (KraKK) har de håp om snart å stille krav til utslippsfrie maskiner og materialer med lavt klimafotavtrykk i kontrakter

Samferdselsdepartementet jobber med en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser – både elektrisk, biodiesel og brencelcelle er fossilfritt.

Forsiden akkurat nå