En kontrakt på rehabliteringen av Festningstunnelen i Oslo vil neppe være på plass før i juni.
En kontrakt på rehabliteringen av Festningstunnelen i Oslo vil neppe være på plass før i juni. (Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix)

Skanska og AF Gruppen vil begge rehabilitere Festningstunnelen i Oslo

I første omgang er det snakk om prekvalifisering til oppdraget, som er kostnadsberegnet av Statens vegvesen til mellom 150 og 200 millioner kroner.

Bare to entreprenører har altså søkt om prekvalifisering til det krevende oppdraget det blir å rehabilitere den eldste delen av Oslotunnelen, og det var altså bare navnet på entreprenører som ble offentliggjort ved anbudsåpningen mandag 4. februar.

Selve hovedløpet i tunnelen ble oppgradert i 2009 i forbindelse med Bjørvika-prosjektet. Her skal det gjøres noen oppgradering på elektro, slik at alt kommer opp på dagens standard.

Mesteparten av jobben som skal gjøres, ligger i rampene (Danskeløpet og Vestbanekrysset).

Konkurransepreget dialog

Det er første gang at Statens vegvesen tester ut såkalt konkurranse med forhandling på et slikt oppdrag.

– Nå skal vi gå gjennom og prekvalifisere de to tilbudene som er kommet inn, forteller Bjørn Øystein Kroken, som håndterer anbudsprosessen på vegne av Statens vegvesen.

– Blir begge godkjent for å gå videre, så sender vi ut invitasjon til dem om å komme med et pristilbud på oppdraget 18. februar, med frist 1.april.

– Etter at tilbudene er kommet inn legges det opp til to runder med  forhandlinger før vi gjør vårt valg av entreprenør. En kontraktssignering kan da skje i begynnelsen av juni, forteller Kroken til veier24.

Skulle ønsket flere tilbydere

– Er dere fornøyd med antall tilbydere?

– Det var akkurat mange nok, men vi skulle gjerne sett at det hadde vært flere entreprenører som hadde hatt lyst på oppdraget.

– Hva hvis en av de to ikke blir prekvalifisert?

– Da må anbudskonkurransen avlyses, og en ny utlysning må foretas. Men hvis det skulle skje har vi ikke tid til å gjennomføre konkurranse med forhandling en gang til. Da vil oppdraget blir lyst ut som en ordinær anbudskonkurranse, forteller Bjørn Kroken.

Festningstunnelen ble åpnet i 1990 og er 1764 meter lang. Etter åpningen av Bjørvikatunnelen, fungerer den som den vestlige delen av det som i dag heter Operatunnelen.

 

LES OGSÅ: Festningstunnelen skal rehabiliteres

Forsiden akkurat nå