Peab har gitt det laveste anbudet på oppgradering av Ekeberg- og Svartdalstunnelen, men det er Skanska som leder konkurransen. Bildet viser Ekebergtunnelen ved avkjøringen mot Svartdalstunnelen.
Peab har gitt det laveste anbudet på oppgradering av Ekeberg- og Svartdalstunnelen, men det er Skanska som leder konkurransen. Bildet viser Ekebergtunnelen ved avkjøringen mot Svartdalstunnelen. (Bilde: Anders Haakonsen)

Skanska leder kampen om stor tunneljobb i Oslo

Skanska har gode muligheter til å sikre seg en kjempestor tunneljobb i Oslo. Det er Ekeberg- og Svartdalstunnelen som skal få en standard som tilfredsstiller tunneldirektivet. Oppdraget kommer på over en halv milliard kroner.

Peab har gitt det laveste anbudet, men entreprenørene konkurrerer ikke bare på pris. Etter at de andre tildelingskriteriene er evaluert, er det Skanska som leder konkurransen.

Peabs anbud er på 439,4 millioner kroner, Skanskas er på 516,1 mill. Siste anbyder er Veidekke, som vil ha 597,8 mill.


Pris teller 70 %

Ved evalueringen  teller pris 70 %, mens organisasjon og gjennomføring teller 15 % hver. I dette tilfellet må det ha vært stor forskjell på hvordan entreprenørene har beskrevet de to siste tildelingskriteriene, siden Skanska har tatt igjen en ledelse på nesten 77 millioner kroner.

Konvoluttene med beskrivelsene ble åpnet 24. februar. Konvoluttene med prisene er åpnet nylig. Anbudene blir nå kontrollregnet. Vegvesenet innstilling kommer trolig 3. april. Hvis klagemuligheten ikke blir benyttet, kan kontrakten signeres om en måneds tid.

Anleggsstart er planlagt 9. juni. Begge tunnelene har to løp. Trafikken er så stor at ingen løp kan stenges på dagtid. Ekebergtunnelen har en ÅDT på 76 200, Svartdalstunnelen har 28 300. Arbeidet blir utført om natten mellom kl. 22 og kl. 06.


Et løp stengt om sommeren

Bare om sommeren kan et løp være stengt hele døgnet. I år blir Ekebergtunnelens løp for trafikk ut av byen stengt for oppgradering i uke 28, 29 og 30, mens tilsvarende løp i Svartdalstunnelen blir stengt i seks uker fra uke 27. Sommeren neste år blir løpene i motsatt retning stengt.

Oppgraderingen er prosjektert av Aas-Jakobsen. Som prisen mer enn antyder, er det en kjempejobb. Alt elektro- og SRO-utstyr i tunnelene skal skiftes ut. Det skal monteres 9,5 km kabelstiger, 4 500 armaturer og 125 vifter, og det skal legges 100 km elkraftkabler, 20 km fiberkabler og 40 km SRO-kabler.

De to tunnelene får 66 nødstasjoner og 70 skiltstyringsskap. Det skal bygges 7 nye tekniske rom, alle med en hovedtavle og en nødstrømstavle.

 

Vålerengtunnelen neste

Oppgraderingen skal være ferdig i juni 2019. I august samme år begynner oppgraderingen av av Vålerengtunnelen. Det arbeidet vil ta omtrent et år.

Festningstunnelen skal også oppgraderes, men det arbeidet blir ikke så omfattende. I hovedløpene ble det meste gjort i forbindelse med åpningen av Bjørvikatunnelen i 2010, men noen av rampene må gjennom en full oppgradering. Arbeidet blir påbegynt ved årsskiftet 2018/2019 og fullført når sommeren 2019 er over.

Forsiden akkurat nå