Dette er Strømneskrysset hvor fv 17 og fv 720 møtes når prosjektet Dyrstad-Sprova-Malm er fullført. Skanska ligger godt an til å få første store oppdrag på prosjektet.
Dette er Strømneskrysset hvor fv 17 og fv 720 møtes når prosjektet Dyrstad-Sprova-Malm er fullført. Skanska ligger godt an til å få første store oppdrag på prosjektet. (Bilde: Statens vegvesen)

Skanska lavest på stor jobb i Nord-Trøndelag

Skanska vil ha 360,2 millioner kroner for den første store jobben på prosjektet Dyrstad-Sprova-Malm i Nord-Trøndelag. Det er det laveste av 7 anbud.

Andreplassen holdes av et arbeidsfellesskap mellom Lemminkäinen og de lokale firmaene Odd Einar Kne og Røstad Entreprenør. De vil ha 369,4 mill.

Den videre rekkefølgen er:

Implenia                                                380,5 mill.
Bertelsen & Garpestad                       395,1 mill.
Aldesa Construcciones fra Spania    405,9 mill.
NCC                                                        411,2 mill.
Veidekke                                               420,7 mill.

Prisene ligger lavere enn byggherreoverslaget. Prosjektleder Jo Bernt Brønstad i Statens vegvesen er godt fornøyd både med deltagelsen og prisnivået - som rimelig kan være.

Oppdraget omfatter anlegg av 5,4 km ny fylkesveg 17. Strømnestunnelen (1 km Holmviktunnelen (0,6 km) inngår i strekningen. Det gjør også to korte bruer og to T-kryss.

Hele prosjektet omfatter til sammen 14,6 km ny veg i kommunene Steinkjer og Verran. De totale omkostningene er beregnet til 1,6 milliarder kroner. I tillegg til fylkesveg 17 skal fylkesveg 720 legges om.

Ny fylkesveg 17 skal gå på sørsiden av pollen Hjellbotn. Den skal krysse Beitstadsundet på en 580 meter lang stålkassebru. Brubyggingen blir trolig sendt ut på anbud før sommerferien.

I september utlyses anlegg av 5,5 km ny fylkesveg 720, og rundt årsskiftet utlyses siste oppdrag, som gjelder anlegg av 2,5 km ny fylkesveg 17. Alt skal være ferdig på senhøsten 2019.

Forsiden akkurat nå