Mellom denne rundkjøringen og rundkjøringen ved Gausel stasjon (bak fotografen) skal det legges asfalt med mellom 20 og 80 prosent gjenbruksasfalt.
Mellom denne rundkjøringen og rundkjøringen ved Gausel stasjon (bak fotografen) skal det legges asfalt med mellom 20 og 80 prosent gjenbruksasfalt. (Foto: Google Maps)

Klimavennlig asfaltprosjekt

Skal teste 80 prosent gjenbruksasfalt på høytrafikkert vei i Rogaland

Vegvesenet og Rogaland fylke skal sammenligne testefelt med 20, 40, 60 og 80 prosent gjenbruksasfalt på den nye bussveien i Stavanger.

En del av den nye bussveien i Stavanger skal brukes til å teste ut asfalt der inntil 80 prosent av massen er gjenbruksasfalt. Når bussveistrekningen mellom Gausel sentrum og Gausel stasjon skal asfalteres, vil fem ca. 180 meter lange teststrekninger få asfaltdekke med mellom null og 80 prosent gjenbruksasfalt i, forteller Rogaland fylkeskommunes miljøkoordinator i bussveiprosjektet, Helene Russell Vastveit.

Bussveiprosjektet i Stavanger går ut på å bygge ut et ringveisystem der bussene har egne traseer, og skal slippe unna køer og veikryss-stopp. Gjenbruksasfalten vil imidlertid bli lagt i biltraseene som på den aktuelle strekningen kommer til å ha en ÅDT på mellom 17.000 og 18.000.

Etter planen skal den nye bussveien stå klar til asfaltering med gjenbruksasfalt våren 2023. Det ene kjørefeltet åpner riktignok allerede tidlig i 2022, men den midlertidige asfalten som er lagt her, vil bli frest av, slik at begge kjørefeltene får samme type asfalt på samme underlag samtidig. Dermed kan slitasjen på og eventuell forringelse av dekket sammenlignes best mulig.

Les også

Følges opp i 5-10 år

Prosjektet er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen, som rakk å planlegge mye av bussveiprosjektet før fylkesveiene ble overført til fylkeskommunen fra nyttår.

Det er også Vegvesenets asfaltlab som vil bli brukt til labtestingen av de forskjellige asfaltkvalitetene.

Oppfølgingen av asfalttestingen er det Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning (KFA) som skal stå for.

Prosjektleder Roar Telle i KFA sier at man i tillegg til labtesting av asfaltprøver som blir tatt under utleggingen, vil måle tilstanden på veien år for år gjennom hele dekkets levetid. Man vil undersøke hvordan spor, jevnhet og skader på asfalten utvikler seg, og se om det kan registreres forskjeller på de ulike asfaltblandingene.

Denne evalueringen vil pågå helt til det skal legges ny asfalt på strekningen, noe som avhengig av hvordan trafikken på stedet blir, vil skje mellom fem og ti år etter at prosjektet er satt i gang.

Helene Russell Vastveit sier hun håper prosjektet vil fjerne dagens usikkerhet rundt bruken av gejnbruksasfalt, slik at fylkeskommunen kan ta mer miljøvennlige grep i sine asfaltkontrakter.

Les også

Testet mer enn 90 prosent gjenbruk

Asfalttestingen på bussveien i Stavanger er langt fra det eneste prosjektet med uttesting av gjenbruksasfalt i Rogaland. Asfaltprodusenten Velde AS i Sandnes har lenge vært en pådriver for økt bruk av gjenbruksasfalt, og Telle forteller at firmaet la asfalt med 50 prosent gjenbruksasfalt på fylkesveier i området i 2015.

Vegvesenet innførte siden en maksgrense på 40 prosent gjenbruksasfalt i sine kontrakter, men da man sist inspiserte Veldes 50/50-asfalt høsten 2019 var det ingenting som tydet på at den asfalten hadde noen særskilt kvalitetsreduksjon, sier Telle.

Nedover i Europa er det flere steder lagt asfalt iblandet enda større andeler av gjenbruksasfalt.

– Det er brukt 80 prosent gjenbruksasfalt flere steder, og i Nederland er det gjort forsøk med noen og 90 prosent, sier Telle.

I Norge kjenner han imidlertid ikke til dekker med mer enn 60 prosent gjenbruksasfalt.

Les også

Tror gjenbruksandelen vil øke

– I et miljøperspektiv er den beste måten å bruke asfalt på, å gjenbruke den i ny asfalt, men vi trenger slett ikke å ha så mye som 80 prosent gjenbruksasfalt i veidekkene våre for å få brukt opp all gammel asfalt, sier Telle.

Han opplyser at det i 2018 ble samlet inn ca. 1,2 millioner tonn returasfalt i Norge, hvis man ser bort fra den asfalten som ble brukt direkte i prosjekter uten å være innom noe returmottak. Den totale asfaltproduksjonen er på mellom 7 og 7,5 millioner tonn, så i snitt trenger man ikke å blande inn mer enn ca. 15 prosent gjenbruksasfalt i alle asfaltmasser for å få brukt opp alt. Men tilgangen på gjenbruksasfalt varierer stort.

– Noen steder vil det være vanskelig å skaffe så mye som 10 prosent gjenbruksasfalt, mens det i bynære strøk er mye større mengder, sier Telle.

I fjor inneholdt asfalten som ble lagt på norske veier i gjennomsnitt 7,2 prosent gjenbruksasfalt. Telle sier at målet til KFA er å få gjenbruksandelen opp på 10 prosent. Det bør være realistisk, mener han.

– I Sverige er 28 prosent av asfalten som legges, returasfalt. Og svenskene er ikke fornøyde med det - de mener andelen bør ytterligere opp, sier Telle.

Han tror den norske gjenbruksandelen kommer til å øke vesentlig de nærmeste årene fordi stadig flere asfaltkontrakter med miljødeklarasjoner og klimakrav vil dytte den opp.

Les også

Prøver ut gjentatt gjenbruk

– Men når stadig mer vei allerede har gjenbruksasfalt i dekket, så vil jo asfalten som legges, fort inneholde gjenbruksasfalt som er blitt gjenbrukt flere ganger. Hvordan vil det påvirke asfaltkvaliteten?

–  Også dette gjøres det forsøk på i Rogaland. I et prosjekt som ble startet i 2018 la man ut og freste opp asfalt i flere omganger, slik at man nå har en veistrekning der det ligger 50 prosents gjenbruksasfalt som er blandet ut fire ganger.

Et reelt fullskalaprosjekt der asfalten fikk ligge hele levetiden før den ble frest opp og blandet inn i ny asfalt, ville tatt flere tiår å gjennomføre, men Telle tror forsøket vil gi gode indikasjoner på hvordan gjentatt resirkulering av asfalten påvirker kvaliteten.

–  Asfalten utsettes for den største påvirkningen når den produseres og legges ut, mens effekten av oksygen og sollys etter at asfalten er lagt på veien, er mye mindre. Det er også gjort labforsøk hvor man prøver å simulere effekten av flere års aldring, og resultatene er slik at jeg tror det bør være mulig å gjenbruke asfalt med 50 prosent gjenbruksasfalt flere ganger, sier Telle.

Les også

Forsiden akkurat nå