Fylkesveien vest for  Ytre Ålvik i Hardanger.
Fylkesveien vest for Ytre Ålvik i Hardanger. (Foto: Google Maps)

Skal ruste opp fylkesvei 79 på fire plasser i Hardanger

Her det smale partier og høye skjæringer. I dette oppdraget skal det sprenges ut mellom 4000 og 5000 kubikkmeter.

Fylkesvei 79 Øystese-Ålvik-Granvin ligger i Kvam og Voss, på nordsiden av Hardangerfjorden. Veien blir brukt til omkjøring når E16 er stengt, men er ikke dimensjonert for den ekstra trafikken.

Her finnes mange smale partier og høye skjæringer, og det er et stort behov for utbedringer. Nå skal Vestland fylke gjøre noe med deler av problemet. 

Dette prosjektet skal ta for seg fire punkter på strekningen:

  • Beggevik vest
  • Ytre Ålvik
  • Ytre Ålvik vest
  • Krokatveit

Anslåtte hovedmengder:

  • Beggevik vest: Ca. 240 meter. Sprenging av fjellskjæring (ca. 2500 m3) og veioppbygging og asfalt (ca. 1000 m2)
  • Ytre Ålvik: Ca. 300 meter. Sprenging av fjellskjæring (ca. 1500 m3), vegetasjonsrydding og veioppbygging og asfalt (ca. 800 m2)
  • Ytre Ålvik vest: Ca. 150 meter. Sprenging av fjellskjæring (ca. 500 m3) og veioppbygging og asfalt (ca. 400 m2)
  • Krokatveit: Ca. 120 meter. Muring av natursteinsmur (ca. 600 m2)

På grunn av trafikkavviklingen kan det kun arbeides på to steder om gangen.

Ferdigdato er satt til 15. desember i år.

Frist for å gi tilbud: 20. april.

Les også

Forsiden akkurat nå