Reasfaltering på E6 Omkjøringsvegen i Trondheim. Veidekke er asfaltentreprenør.Lukten av asfalt
Reasfaltering på E6 Omkjøringsvegen i Trondheim. Veidekke er asfaltentreprenør.Lukten av asfalt (Illustrasjonsfoto: Knut Opeide)

I år skal det asfalteres for tre milliarder

Nå kommer asfalten! I løpet av de kommende månedene skal det legges 2,7 millioner tonn asfalt på 390 mil norske veger.

Så snart snøen er borte og telen ute av bakken er Vegvesenet og landets fylkeskommuner klar for vedlikeholdsarbeider på slitte vegdekker. Både veg og gang- og sykkelveger skal få en etterlengtet behandling. 

Even Sund, asfaltkoordinator i Statens vegvesen ved asfaltarbeid på rv 707 på Byneset utenfor Trondheim. Sund er ansatt i Vegdirektoratet.
Even Sund, asfaltkoordinator i Statens vegvesen ved asfaltarbeid på rv 707 på Byneset utenfor Trondheim. Sund er ansatt i Vegdirektoratet.

Denne sommeren skal vegdekket på over 3.900 kilometer riks- og fylkesveger vedlikeholdes. Det er tilsvarer hele vegen fra Oslo til Rabat i Marokko, ei strekning det hadde tatt om lag 42 timer å kjøre uten stans.

Man regner med å bruke 2,7 millioner tonn asfalt til jobben.

 

3.900 kilometer 

Så snart snøen er borte og telen ute av bakken er Vegvesenet og landets fylkeskommuner klar for vedlikeholdsarbeider på slitte vegdekker. Både veg og gang- og sykkelveger skal få en etterlengtet behandling. 

Denne sommeren skal vegdekket på over 3.900 kilometer riks- og fylkesveger vedlikeholdes. Det er tilsvarer hele vegen fra Oslo til Rabat i Marokko, ei strekning det hadde tatt om lag 42 timer å kjøre uten stans.

Man regner med å bruke 2,7 millioner tonn asfalt til jobben.

 

Nesten tre milliarder

Asfaltkontraktene har en samlet verdi på rundt 2,9 milliarder kroner, fordelt med 1,2 milliarder på riksveger og 1,7 milliarder på fylkesveger.

Asfaltsesongen varierer litt fra landsdel til landsdel, men går i hovedsak fra mai til ut september.

- Det meste av årets asfaltarbeider gjelder vedlikehold av eksisterende riks- og fylkesveger, alt fra stedvis lapping til reasfaltering. Litt asfalt på nybygde veger er også med i de 77 kontraktene som vi inngår med asfaltentreprenørene, sier Even K. Sund i Statens vegvesen.

 

 

Vis hensyn

– Vis hensyn til de som jobber på vegen. De er der for din skyld, er Vegvesenets oppfordring.

 Ønsket er ikke ubegrunnet. Arbeidsfolk langs vegene blir stadig oftere utsatt for ulykker og nestenulykker. Spesielt er trafikkdirigentene utsatt.


- Hver eneste dag er vegarbeiderne utsatt for farlige hendelser. De som arbeider på vegen har en utsatt arbeidsplass, ofte med trafikken tett på. Derfor er det viktig at bilister respekterer skilting og de som dirigerer trafikken. Slik kan de som arbeider der ha en trygg arbeidsplass. Slik kan bilistene også slippe skader fra steinsprut på egen eller andres bil, sier sjefingeniør Even K. Sund i Statens vegvesen.

Hvert år er det om lag 300 registeringer av uønskede hendelser i løpet av en asfaltsesong hvor bilister er involvert. For å være minst mulig til sjenanse for trafikkavviklingen gjennomfører Vegvesenet asfaltarbeidene om natten der det er mulig.

- Vi ber trafikantene om å være tålmodig der det måtte oppstå ventetid og køer i forbindelse med arbeidene, sier Sund.

Forsiden akkurat nå