Disse tunnelene vest for Voss får nå en påkrevd oppgradering.
Disse tunnelene vest for Voss får nå en påkrevd oppgradering. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Sju entreprenører vil ta på seg å oppgradere fem E16-tunneler  

Det var mange som ville forhandle om denne kontrakten. 

Denne nye kontrakten fra Vegvesenet er kalt E16 Dalevåg, Dalseid, Trollkone, Hyving- og Hernestunnelen tunneloppgradering.

Med andre ord: Tunnelene Dalevåg-, Dalseid-, Trollkone-, Hyving- og Hernestunnelene på E16 skal oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften.

Tunnelene ligger i Vaksdal og Voss kommuner.

Dette er en konkurranse med forhandlinger, og ved fristens utløp hadde disse meldt seg på for å bli prekvalifisert til oppdraget:

  • Kruse Smith Anlegg
  • OneCo Infra
  • Mesta
  • AF Gruppen Norge
  • Implenia
  • Arbeidsfelleskapet Flage Maskin og Kraftmontasje
  • Arbeidsfelleskapet BMO Elektro og BMO Tunnelsikring

Sluttdato for kontrakten er satt til 15. juni 2025.

Les også

Forsiden akkurat nå