Det som var Tamburgata blir ny del av Strømsø torg. (Foto: Statens vegvesen)
Ny kantstein før asfalt i Tordenskiolds gate inn mot nye delen av Strømsø torg (Foto: Statens vegvesen)
Illustrasjon. (Foto: Statens vegvesen)

Siste etappe i gang på Strømsø torg i Drammen

Slik er ståa på anleggsprosjektet i Drammen sentrum.

Arbeidene som nå pågår i Tordenskiolds gate mellom parkeringshuset og Torgeir Vraas plass er starten på siste etappe av utvidelsen av Strømsø torg, melder Statens vegvesen

Tamburgata er stengt for å tilrettelegge denne for gående og syklende. I krysset Tordenskioldsgate - Eliessonsgate, ble det i fjor høst  er det skiftet kommunalt vann og avløpsanlegg. Etter det ble det kun foretatt en midlertidig tilbakefylling.

Denne midlertidige tilbakefyllingen skiftes nå ut samtidig som ny kansteinslinje, ledelinjer, steindekke og asfalt skal legges. Arbeidene er planlagt startet i månedsskiftet juni/juli og vil pågå gjennom hele sommerferien. Beplantningsarbeidene er planlagt å starte i midten av august.

Hele anlegget er planlagt åpnet i november 2018.

Forsiden akkurat nå