NYHETER

Siste anleggsjobb på E 6 i Steinkjer er ute

Siste anleggsentreprise på E 6 gjennom Steinkjer er lyst ut. Entreprenører som vil bygge en 105 meter lang gangbru, må regne ferdig innen 25. mars. Brua skal bygges like under Løsberga som ble landskjent etter raset som sperret E 6 lenge.

Løsberga bru er prosjektert av Statens vegvesen. Med en lengde på 105 meter blir den vesentlig lengre enn de fleste gangbruer.
Løsberga bru er prosjektert av Statens vegvesen. Med en lengde på 105 meter blir den vesentlig lengre enn de fleste gangbruer. Bilde: Magne V. (ill.)
6. mars 2009 - 11:31

Byggestart for brua skulle funnet sted før jul men måtte utsettes da steinmassene veltet ut over E 6. Nå er forholdene omsider stabile nok til at brua kan bygges. Den som får kontrakten, skal også legge fyllmasse inntil landkar og fundamenter.

Brua blir oppkalt etter det beryktete fjellet ved siden. De 105 metrene blir fordelt på 7 spenn. Bredden blir 4,1 meter.

Grunnen til den store lengden er at brua har S-form. Den krysser E 6 i spiss vinkel og går parallelt med E 6 på den ene siden. Avstanden mellom kjørebanen og brua er så kort at det ikke er plass til fyllinger. Dermed må landkarene ligge på nivå med kjørebanen.

Vegvesenet har satt 18. september som frist for ferdigstillelse. Fordi fristen gjelder en entreprise som ikke bare omfatter brubygging, kan det bli aktuelt å åpne brua før entreprenøren har gjort seg helt ferdig.

Den gamle to-feltsvegen forbi Løsberga ble gjenåpnet 16. februar. Det er usikkert når den nye vegen kan åpnes. Før raset gikk, planla Vegvesenet å åpne hele den nye fire-feltsvegen sør for Steinkjer sentrum før sommeren. Det er ikke lenger mulig. En kort strekning på midten er allerede tatt i bruk. Strekningen Vist-Frøset i sør kan fortsatt fullføres etter planen, men vegen forbi Løsberga blir neppe ferdig før sommeren er over.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.