Prosjektleder Odd Johansen og Statens vegvesen har fått riksvei 4 ut av rundkjøringa på Hadeland. Nå er Roa-Gran lagt ut på anbud.
Prosjektleder Odd Johansen og Statens vegvesen har fått riksvei 4 ut av rundkjøringa på Hadeland. Nå er Roa-Gran lagt ut på anbud. (Foto: Statens vegvesen)

Sist mandag ble prosjektet vedtatt i Stortinget - i dag lyses riksvei 4-jobben ut som totalentreprise

Statens vegvesen søler ikke bort tiden: En uke etter at Stortinget vedtok finansieringen av ny riksvei 4 på Hadeland, sendte Vegvesenet parsellen Roa-Gran ut i markedet.

Den 4,2 kilometer lange motorveien med fire felt er den første av tre delstrekninger på etappe to av utbyggingen av riksvei 4 Hadeland.

– Roa-Gran bør være en attraktiv utbyggingsjobb, sier prosjektleder Odd Johansen i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Han har sammen med staben i Prosjekt Vestoppland brukt tiden supereffektivt etter at samferdselsminister Knut Aril Hareide slapp nyheten om at det etterlengtede vegprosjektet lå inne i statsbudsjettet for 2021.

– Alle som har kjørt riksvei 4 skjønner hvorfor denne strekningen er viktig, sa statsråden da regjeringen fulgte opp med forslaget til utbygging og finansiering 23. oktober.

Les også

Totalentreprise med forhandling

Vegvesenet legger ut den første kontrakten på etappe 2 Hadeland som en totalentreprise med forhandlinger. Tre entreprenører skal velges ut etter en prekvalifisering.  Disse tre skal så konkurrere om å vise de beste løsningene for motorvegprosjektet.

Riksvei 4 Roa-Gran grense på Hadeland

  • Modellbasert prosjektering og bygging av ny motorvei fra Roa i Lunner og fram til eksisterende motorvei ved grensen til Gran kommune
  • Anslått verdi eks. mva: 750.000.000 kr.
  • Strekningen er preget av dårlige grunnforhold, enkelte steder svært dårlige. Massene har generelt høyt vanninnhold. Store deler av anleggsområdet legges under vann i perioder med mye nedbør og/eller snøsmelting.
  • Fundamentering og bygging av Holmen bru er vurdert til å være spesielt vanskelig.
  • Midlertidige løsninger for trafikkavvikling på riksvei 4, E16 og tilstøtende veinett inngår.

– Vegvesenet har svært gode erfaringer med denne konkurransemetoden. Det er krevende både for entreprenør og byggherre, men det øker sjansen for at vi ender opp med de beste løsningene, sier Johansen.

Prosjekt Vestoppland har vært gjennom samme konkurranseformen på E16 Kvamskleiva, hvor Hæhre trakk det lengste strået. På E16 Bjørum-Skaret i Bærum og Hole kommune, har Vegvesenet skrevet kontrakt med Skanska.

– Entreprenørene som blir med i sluttspillet får god tid til å jobbe fram de beste løsningene, som ikke trenger å være de rimeligste i kroner og øre, sier Johansen.

Les også

Mulig med 200 millioner i fratrekk

Vegvesenet legger opp til at deltakerne kan få opptil 200 millioner kroner i fratrekk på konkurransesummen:

  • 50 millioner for god organisering av prosjektet
  • 75 millioner for gjennomføring av prosjektet
  • 75 millioner for teknisk kvalitet

– Det blir særlig krevende å bygge krysset på Roa hvor E16 fra Gardermoen og Jevnaker møter riksvei 4, sier Johansen.

Planen er å starte anleggsarbeidet i september 2021. Planen er snorklipping ved årsskiftet 2023/2024. Motorveiprosjektet har en verdi på 1,5 milliarder kroner.

Les også

Nye kontrakter i 2021

Vegvesenet lyser ut de to andre delstrekningene på riksvei 4 Hadeland i 2021:

  • Sandvoll-Amundrud (3,8 kilometer trefeltsvei)
  • Lygna-Lygnebakken (fem kilometer tofeltsvei)

Kontraktene lyses ut på våren 2021 og nærmere jul 2121 som enhetspriskontrakter.

Dette er mindre prosjekter hvor dagens vei skal bygges om og utvides. Etappe to har til sammen en verdi på 1,982 milliarder kroner.

Les også

Forsiden akkurat nå