Visinor Rehab har lang erfaring med reparasasjoner av bruer, her fra et oppdrag på reisund bru for noen år siden.
Visinor Rehab har lang erfaring med reparasasjoner av bruer, her fra et oppdrag på reisund bru for noen år siden. (Foto: Visinor)

Sikret seg vedlikeholdskontrakt på bruer i Nordland, Troms og Finnmark

Visinor Rehab har inngått kontrakt med Stratens vegvesen på bruvedlikehold Nord-Norge i perioden 2022-2023. Kontraktssummen lyder på 44 millioner kroner.

Kontrakten omfatter bruvedlikeholdsarbeider på riks- og europaveger i Nordland, Troms og Finnmark, men Statens vegvesen tar i avtalen forbehold om at de offentlige bevilgninger kommer som foutsatt, og eventuelle uforutsette hendelser/skader på bruer.

Entreprenøren må være forbereddt å håndtere det meste som kan angå ei bri, så som betongarbeider, stålarbeider, gravearbeider, belegninger, rengjøring og rydding av brustedet, samt midlertidig trafikkavvikling.

Det vil før arbeidets oppstart for hvert oppdrag bli utarbeidet arbeidsordrer med
beskrivelse. Kontraktens enhetspriser skal benyttes, heter det.

Visinor Rehab har adresse i Bjerkvik utenfor Narvik, 

Forsiden akkurat nå