Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland inngikk rekordkontrakten på vegne av Statens vegvesen. Kontraktsigneringen fant sted digitalt.
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland inngikk rekordkontrakten på vegne av Statens vegvesen. Kontraktsigneringen fant sted digitalt. (Foto: Caroline Maria Nilsen/Statens vegvesen)

Signerte norgeshistoriens største veikontrakt på 19,8 milliarder kroner

Statens vegvegvesen rekordavtale er med OPS-selskapet Sotra LinkAS, som er eid av tre internasjonale selskaper. Den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd, med hovedkontor i Sydney har 70 prosent eierandel.

Kontrakten for Sotrasambandet ble tildelt i september fjor. Sotra Link AS skal finansiere, prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år etter trafikkåpning i 2027.  

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland inngikk kontrakten på vegne av Statens vegvesen.  

– Det var en stor glede å signere kontrakten for nytt Sotrasamband. Både kontraktsverdi, kontraktsform og kompleksitet er eksepsjonell. Nå ser vi fram til at anleggsarbeidet kommer i gang for fullt fra neste år, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. 

Les også

Den største kontrakten som ble tildelt i EU i 2021 

Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik er svært fornøyd med at OPS-kontrakten nå er signert og at byggingen kan starte. 

– Dagen i dag markerer en viktig milepæl for nytt Sotrasamband. Det er mange som har ventet lenge på dette prosjektet og nå skal vi i gang med bygging. Ved trafikkåpning i 2027 kan vi glede oss over et nytt, trafikksikkert og effektivt vegsystem med sammenhengende gang-og sykkeltilbud.  

Kontrakten er den største enkeltkontrakten som er inngått av Statens vegvesen opp gjennom alle tider, og den største kontrakten som ble tildelt i EU i 2021. Totalrammen for prosjektet er 23,1 milliarder 2022-kroner, inklusive forberedende arbeider som har pågått siden 2018. Byggetiden er fem år.  

Fakta om  Sotrasambandet
  • I Prop. 1 S (2014–2015) ble det varslet at regjeringen ville be Statens vegvesen om å starte planlegginga av tre prosjekt for gjennomføring som OPS-prosjekter.  Rv 555 Sotrasambandet var ett av disse.
     
  • Nytt Sotrasamband omfatter bygging av 9,4 km firefelts vei fra kryss med fv. 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv. 561 ved Kolltveit i Øygarden kommune, hvor av 4,6 kmveg i toløps-tunnel. Prosjektet inkluderer også ny firefelts bru på om lag 900 meter, med separat gang- og sykkelvei. Det nye vegsystemet får egne felt og ramper for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveg. Det skal bygges ny innfartsparkering og kollektivterminaler på Straume og Storavatnet. Også tre mindre bruer inngår i prosjektet. 

  • Arbeidsfellesskapet som skal bygge Sotrasambandet består av spanske FCC (35%), italienske Webuild (35%) og Sør-Koreanske SK ecoplant (30%), med bistand fra de norske rådgiverbedriftene Multiconsult og Norconsult samt sveitsiske PINI.Drift og vedlikehold vil bli utført av det ungarske selskapet Intertol

Stolte over å ha fått kontrakten  

OPS-selskapet Sotra LinkAS er eid av tre internasjonale selskaper. Den australske investeringsbanken Macquarie Group Ltd, med hovedkontor i Sydney har 70 prosent eierandel. Det Sør-Koreanskebyggingeniørfirmaet SK ecoplant Co. Ltd har 20 prosent eierandel og det italienske industrikonsernet WebuildS.p.A er inne med 10 prosent ​på eiersiden.  

Christopher M. Bjerke er administrerende direktør i Sotra Link AS, og skal lede OPS-selskapet på vegne av eierne gjennom kontraktsperioden. Bjerke forteller at de nå gjør seg klare for detaljprosjektering og anleggsstart.  

–Takket være et usedvanlig godt samarbeid med Statens vegvesen har vi allerede nå, før kontraktsignering, avklart og løst mange av de klassiske utfordringene som ellers dukker opp i store anleggsprosjekter. Det har også vært meget inspirerende å jobbe tett med så mange dyktige personer i Sotra Link konsortiet. Fremover blir det detaljprosjektering og jeg gleder meg til byggestart i 1. kvartal 2023, sier Christopher M. Bjerke, administrerende direktør i Sotra Link AS.  

Les også

Forsiden akkurat nå