Kontrakten ble signert av Halgeir Brudeseth (t.v., prosjektleder i Statens vegvesen) og Agnar Haugen (avdelingsleder i Norsk Saneringsservice AS).
Kontrakten ble signert av Halgeir Brudeseth (t.v., prosjektleder i Statens vegvesen) og Agnar Haugen (avdelingsleder i Norsk Saneringsservice AS). (Foto: Statens vegvesen)

E39 Lønset-Hjelset pg Bypakke Kristiansund:

Signerte kontrakt for riving og fjerning av 18 bygninger

Åtte boligeiendommer nær veier i Molde, Kristiansund og Ørsta skal fjernes.

Statens vegvesen har inngått kontrakt med Norsk Saneringsservice for riving og fjerning av til sammen 18 bygninger på åtte boligeiendommer i Molde, Kristiansund og Ørsta, skriver Vegvesenet i en melding.

Kontrakten oppgis å ha en verdi på 1,47 millioner kroner eks. mva.

Arbeidet skal utføres i forbindelse med veiprosjektene E39 Lønset-Hjelset i Molde og riksvei 70 Rensvikkrysset-Rensvikholmen i Bypakke Kristiansund. Det skal også rives et hus i Ørsta som står for nær dagens E39.

– Eiendommene som skal rives i tilknytning til de to vegprosjektene har utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan. De er innløst og må fjernes fordi de ligger i den nye vegtraseen eller for nærme den nye vegen som skal bygges, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen.

Anskaffelsen ble lyst ut i sommer, og da fristen gikk ut 20. august hadde tre leverandører levert tilbud.

Les også

Skal gjennomføres før 1. desember

– Kontrakten ble tildelt Norsk Saneringsservice, som hadde den laveste prisen i konkurransen. Vi er godt fornøyde med at vi nå har inngått kontrakt med en entreprenør som har solid kompetanse på riving og sanering av hus, sier Brudeseth.

Det er utarbeidet egne miljøsaneringsbeskrivelser for alle eiendommene, og alt skal sorteres og leveres til godkjent mottak. Det er entreprenøren selv som vil stå for alt arbeidet knyttet til riving og sanering av bygningene.

Fristen for ferdigstillelse er 1. desember 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå