Steinar Myhre og Ingrid Dahl Hovland signerer kontrakten på E16 Åsbygda - Olum
Steinar Myhre og Ingrid Dahl Hovland signerer kontrakten på E16 Åsbygda - Olum (Foto: Skanska)

10,5 kilometer ny E16

Skanska og Vegvesenet signerte E16-kontrakt på 1,1 milliarder kroner

Skal bygge og prosjektere ny E16 mellom Åsbygda og Olum.

Kontrakten skal gjennomføres i totalentreprise og har en verdi på ca 1,1 milliard kroner, og inngår i ordrereserven for Norden for fjerde kvartal.

Prosjektet innbefatter prosjektering og bygging av 10,5 km med ny E16 tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, samt ca 1 km med fylkesvei, ca 5 km drifts- og skogsbilveier og to større planskilte kryss.

Det skal dessuten bygges 11 større betongkonstruksjoner og 4 trebruer. Skanska har med seg Multiconsult som partner på prosjektering, skriver de i en pressemelding.

– Denne veien er et viktig samferdselsprosjekt for regionen som passer godt til vår kjernekompetanse. Jeg vil også berømme Statens vegvesen for å velge en gjennomføringsmodell som gir oss muligheten til å bruke vår erfaring og kompetanse til å optimalisere prosjektet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.  

Prosjektet har høye bærekraftsambisjoner og vil bli sertifisert i henhold til CEEQUAL, som er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsprosjekter basert på tredjepartssertifisering av tiltak.

Les også

Forsiden akkurat nå