Det har oppstått setningsskader i veifyllingen på E6 ved Fagerhaug i Oppdal, og skadene må utbedres nå.
Det har oppstått setningsskader i veifyllingen på E6 ved Fagerhaug i Oppdal, og skadene må utbedres nå. (Foto: Statens vegvesen)

Setningsskader på E6 i Oppdal: Det haster å reparere veien

Statens vegvesen har oppdaget setningsskader på E6 i Oppdal som må utbedres umiddelbart. Det vil påvirke ferietrafikken.

Utbedringen av setningsskadene på E6 ved Fagerhaug i Oppdal starter mandag 11. juli og vil pågå to-tre uker, anslår Statens vegvesen. Det blir lysregulering i hele perioden og tidvis trafikkdirigering. Arbeid vil pågå hele døgnet bortsett fra lørdag og søndag.

– Vi er klar over at dette kommer midt i ferietrafikken, men vi kan dessverre ikke vente med å utbedre skadene, sier byggeleder Torunn Haugen Sandvik i Statens vegvesen i en pressemelding.

Hun forklarer at setningsskadene antakelig har sammenheng med at massene i veien er blitt vasket ut over tid, men at det først nå har gjort seg utslag.

Utbedringsarbeidene, som består i å fjerne gamle masser og erstatte dem med nye, går over en strekning på cirka 70 meter. Også nord for denne strekningen på E6 er det veiarbeid med lysregulering. Der pågår det rehabilitering av Gisna bru i sommer.

– Vi beklager ulempene disse veiarbeidene medfører i ferietrafikken, sier Haugen Sandvik.

Les også

Forsiden akkurat nå