Rundballer som er lagret tett på veien, kan være ulovlig, mener Trøndelag fylkeskommune.
Rundballer som er lagret tett på veien, kan være ulovlig, mener Trøndelag fylkeskommune.

Ber bøndene passe på

Ser du hva som er ulovlig på dette bildet?

Lagring av rundballer langs offentlig vei er både trafikkfarlig og ulovlig, ifølge vegmyndighetene.

– Vi registrerer at det lagres og hensettes diverse utstyr tett opp til offentlig vei flere steder i fylket, som for eksempel rundballer, tilhengere og containere. Dette representerer en betydelig trafikkfare ved utforkjøring, sier seksjonsleder Hilde Øfsti i en pressemelding fra Trøndelag fylkeskommune. Det er ikke tillatt å lagre rundballer og utstyr langs offentlig vei.

Fylkekommunen går nå ut med en klar advarsel til bøndene om at det er ikke tillatt å lagre rundballer og utstyr langs offentlig vei.

Rundballene er hardpakket gress og veier rundt 700 kilo.

– Utforkjøringsulykker utgjør en stor andel av trafikkulykkene. Å kjøre inn i en rundball eller en parkert traktor kan sammenliknes med å kjøre inn i en bergvegg.

I tillegg kan rundballer og annet utstyr hindre sikt ved plassering nært vei. I noen tilfeller trekker også rundballer til seg dyr, som kan skape trafikkfarlige situasjoner.

Les også

Innenfor veiens sikkerhetssone

Veiens sikkerhetssone er et område utenfor kjørebanen hvor det ikke skal forekomme faremomenter som farlige sidehindre, farlige skråninger eller liknende, og setter begrensninger for hvor rundballer og annet utstyr kan lagres.

Sikkerhetssonen beregnes ut fra trafikkmengde (ÅDT) og fartsgrense på den aktuelle veien.

– Innenfor sikkerhetssonen må det under ingen omstendigheter lagres utstyr som kan være trafikkfarlig, sier Øfsti.

Les også

Forsiden akkurat nå