Det kan ikke være hyggelig å gå langs denne vegen. Nå skal det bygges egen bru for myke trafikanter til høyre for brua på bildet. (Foto: Google)
Det kan ikke være hyggelig å gå langs denne vegen. Nå skal det bygges egen bru for myke trafikanter til høyre for brua på bildet. (Foto: Google)

Seltor lavest i Jevnaker

Seltor Anlegg fra Porsgrunn vil ha 15,718 millioner kroner for å legge gang/sykkelveg langs E16 i Jevnaker. Det er det laveste av tre anbud.

Åsmund Pettersen & Sønn fra Jevnaker ligger 8 prosent for høyt til å sikre seg en hjemmeseier, hvis ikke kontrollregningen fører til forandringer. Anbudet fra dette firmaet er på 16,978 mill.

Tredje og siste anbyder er Tronrud Anlegg fra Hønefoss, som vil ha 17,868 mill. for jobben.

Det laveste anbudet ligger litt i overkant av byggherrekalkylen.

Strekningen som skal få gang/sykkelveg gå mellom Toso like utenfor kommunesentret og Prestmoen. Mellom ytterpunktene er det 2,1 km. Denne vegen hadde lenge status som riksveg 35. Etter omklassifiseringen 25. september i fjor heter den E16.

Gang/sykkelvegen blir 3,5 meter bred. Den skal følge vestsiden av E16. Over Prestseterelva skal det bygges en separat bru for fotgjengere og syklister.

Tilbudet til myke trafikanter er ikke mye å skryte av i dag. Avstanden mellom kantlinjen og slutten på asfalten er minimal, til tross for en årsdøgntrafikk på 7 700 på det meste av strekningen.

Gang/sykkelvegen skal være klar til bruk innen 1. desember. I løpet av mai neste år blir slitelaget lagt.

Flere konsulenter har arbeidet med prosjektet. ViaNova har hatt vegen, Aas-Jakobsen brua og Norconsult har hatt VA-anlegget. Den som får kontrakten skal også prosjektere og sette opp lysanlegget, som skal stå mellom kjørebanen og gang/sykkelvegen.

 

 

 

Forsiden akkurat nå