Ledere fra både Velde og Feiring var på plass for å se på det spesielle oppdraget. Fra venstre regionsjef i Velde, Erik Grimm-Strømme, daglig leder i Feiring Asfalt Ole Einar Lunde og Karianne Evjen, driftsleder hos Feiring. (Foto: Anette Ingand, Feiring)
Tandemdrift sørger for at leggetiden på E18-strekningen halveres. (Foto: Velde Asfalt)
Store maskiner og lastebiler i en komplisert logistikk må til når ny asfalt skal legges. (Foto: Velde Asfalt)
Mye skal fungere riktig for å få asfalten på plass mellom klokken 22 og 06 om natten. (Foto: Velde Asfalt)
Første natt i leggerarbeidet gikk som planløagt. Til kvelden starter Velde opp maskinene for siste økt på det krevende E18-oppdraget. (Foto: Velde Asfalt)
Mange maskiner og lastebiler er i sving når landets mest trafikkerte veistrekning får ny asfalt. (Foto: Anette Ingand, Feiring)

Asfalterer landets mest trafikkerte vei

Se bildene fra nattens store asfaltjobb i Oslo 

Med over 80.000 kjøretøy i døgnet må det gå fort når E18 Frognerstranda og Festningstunnelen skal reasfalteres. Ved hjelp av tandemasfaltering, kan leggetiden reduseres til to nattskift.

Sist natt og kommende natt er det et yrende liv av anleggsmaskiner og lastebiler å se på E18 gjennom Festningstunnelen og fram til Bygdøylokket i Oslo. Landets mest trafikkerte veistrekning reasfalteres, og da er et av de viktigste kriteriene at trafikken i minst mulig grad blir berørt.

Totalt 2600 tonn asfalt skal ut på veien i løpet av den korte arbeidstiden entreprenøren har til disposisjon om natten mellom klokken 22 og 06, når trafikken på motorveien stenges ned og legges over i motsatt kjørebane.

Les også

To utleggere etter hverandre

Det er Velde Asfalt som har hovedkontrakten for reasfalteringen i Stor-Oslo for Statens vegvesen i år, og med seg på gjennomføringen av denne storjobben har de Feiring Asfalt, forteller Veldes regionsjef på Østlandet, Erik Grimm-Strømme til Veier 24.

– Vi valgte å bruke et tandemoppsett på denne jobben. Det innebærer at vi kjører to utleggerlag etter hverandre, slik at vi får asfaltert begge kjørefeltene i én og samme prosess. Det gjør at vi også få lagt begge kjørefeltene varm-i-varmt, som sikrer kvaliteten på asfaltskjøten. Det gjorde at vi kan halvere utleggertiden på dette prosjektet, fra fire netter til to.

Nytt slitelag

Grimm-Strømme forteller at de er nødt til å få asfalten fra to fabrikker for å sikre tilførsel av nok asfalt etter hvert som utleggerne jobber seg framover.

– Her er det snakk om kortreist asfalt, siden vi produserer på vår egen fabrikk på Filipstad, som ligger bare et steinkast unna E18. I tillegg får vi asfalt fra Feirings fabrikk i Lørenskog. Vi legger et 112 kilos slitelag, som på veien gir et 4,5 centimeter nytt toppdekke. Men før dette legges, blir det gamle toppdekket frest bort  og kjørt til asfaltfabrikken hvor det blir klargjort for gjenbruk.

I tillegg til de to store asfaltutleggere med såkalt spray-jet som dekker et helt kjørefelt i bredden, brukes det er for-mater på utleggerne, som gjør at tilførselen av asfalt i utleggeren blir jevn.  

Informasjon og kommunikasjon viktig

Prosjektleder Trond Aas Stenberg i Statens vegvesen forteller at for dem er den viktigste jobben å sørge for god kommunikasjon med alle, og ikke minst gi god informasjon til trafikantene som blir berørt, selv om arbeidet foregår midt på natten. 

– Strekningen vi nå reasfalterer hadde en sporslitasje på over 20 millimeter, og tiden var derfor moden for å reasfaltere strekningen. Asfalten som legges er en Ska grov 16, en skjelettasfalt som er tilpasset høytrafikkerte veier og som samtidig avgir lite støv.

Trond Aas Stenberg mener at oppdraget som Velde nå gjennomfører i Oslo, er av de mest krevende asfaltoppdragene her til lands.

– Så vidt jeg vet er det første gang at man bruker tandemoppsett i forbindelse med reasfaltering. På nye veiprosjekter er denne løsningen brukt også tidligere her til lands, forteller han.

Les også

Forsiden akkurat nå