ILL: Statens vegvesen
ILL: Statens vegvesen

Saltforbruket økte sist vinter

Tross intensjoner om å få ned saltforbruket på riks- og fylkesveger, viser Vegvesenets oversikt at forbruket økte sist vinter.

Fra 2011/2012 til 2012/2013 var det en oppgang i saltforbruket med 4,4 prosent, mens sandforbruket økte med 8,3 prosent. Økningen i saltforbruket må sees i forhold til antall brøytekilometer, som økte med 13,1 prosent. Totalt 214 000 tonn gikk med på de statlige vegene. Det er det nest høyeste saltforbruket som er registrert siden 1993. Bare vinteren 2010/201 var det høyere forbruk.

-Dette tyder på at vår strategi med mer forsiktig bruk av salting virker. Vi ønsker at entreprenørene brøyter mer for å fjerne mest mulig snø før man salter, sier direktør Lars Erik Hauer i veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

Salting, strøing og brøyting skal holde vegene oppe og sørge for at bilistene og transportører kommer sikkert fram til rett tid. - Vi kommer ikke utenom bruk av salt, men har lagt opp en strategi for nye kontrakter som skal holde saltforbruket på et lavest mulig nivå, sier direktør Lars Erik Hauer i veg- og transportavdelingen i Vegdirektoratet.

Forsiden akkurat nå