Saltforbruket gikk ned 12 prosent sist vinter
(Bilde: Micke Lundström)

Saltforbruket gikk ned 12 prosent sist vinter

Endelig har forbruket av salt til norske vinterveger snudd.

Saltforbruket på 188.347 tonn er det det laveste på norske vinterveger på 2010-tallet. Forbruket av sand og kjørte brøytekilometere var om lag på nivå med året før. Vinterdriften skal sørge for best mulige kjøreforhold. Salting, strøing og brøyting skal holde vegene åpne og sørge for at bilistene og transportørene kommer sikkert fram til rett tid.

 

Mild vinter i vest

Nedgangen i saltmengdene forrige sesong må først og fremst tilskrives en halvering i Region vest.

- Reduksjonen i saltforbruket på Vestlandet forrige vinter skyldes en mild vinter, sier seksjonssjef i Statens vegvesen Øyvind Haaland.

Han minner om at over tid vil flere strekninger bli definert med bedre driftsstandard, noe som vil trekke i retning av mer saltbruk. Man skal derfor ikke være overrasket over at saltbruken igjen øker i normalvintre.

 

Mer brøyting i fjor

Statens vegvesen har som mål at det ikke skal  brukes mer salt en nødvendig. Snø, slaps og is skal i hovedsak fjernes med mekaniske metoder. 

Vinterdriften utføres av entreprenører på oppdrag fra Statens vegvesen. Ifjor tilbakela entreprenørerne19,4 millioner kilometer med brøyteplogen for å holde standarden på vegene oppe mot 18,7 millioner brøytekilometer året før.

 Sandforbruket på 575.000 tonn var to prosent lavere enn vinteren før.

Forsiden akkurat nå