Røstad Entreprenør har sikret seg et stort oppdrag på Fosenvegene, som skal gå fram til 1. mai 2020.
Røstad Entreprenør har sikret seg et stort oppdrag på Fosenvegene, som skal gå fram til 1. mai 2020. (Foto: Røstad Entreprenør AS)

Røstad Entreprenør AS fikk storjobb i Osen

Med en anbudssum på 90 millioner kroner, trakk Røstad Entreprenør AS det lengste strået om å bygge 7,5 kilometer ny fv. 715 i Osen kommune

I konkurranse mot syv andre entreprenører fikk Verdal-entreprenøren den store jobben med å utbedre tilsammen seks parseller på fv 715 som i Steinsdalen, som er en del av utbyggingspakken Fosenvegene. Ytterpunktene er Osen sentrum i vest og Almlifossen i øst, en strekning på tilsammen 16,5 km.

Standarden er i dag dårlig på denne strekningen, men økonomien tillater ikke en generell oppgradering, derfor blir bare de verste bitene tatt.

Den nye vegen får en asfaltert bredde på 6,5 meter. I kommunesentret i Osen skal det anlegges et 160 meter langt fortau. I forbindelse med det skal det settes opp en støtemur på 200 kvm.

Røstad Entreprenør AS har fått  frist for å fullføre jobben innen 1. mai 2020.

Den romslige byggetiden har sammenheng med at omkjøringsmulighetene er dårlige. Entreprenøren må derfor regne med mye trafikk i anleggsområdet. Desuten er det noen områder med dårlige grunnforhold.

Røstad Entreprenør AS har i dag ca. 50 ansatte med en årlig omsetning på omlag 100 millioner. Bedriften eies av ansatte og er godkjent opplæringsbedrift innen anleggsmaskinfører-, veg og anlegg- og anleggsgartnerfagene.

Forsiden akkurat nå