Robert Norbeck har overtatt som konsernsjef for TW Gruppen.
Robert Norbeck har overtatt som konsernsjef for TW Gruppen. (Foto: Jarle Skoglund)

Robert Norbeck går inn som konsernleder i TW gruppen

Det foretas nå omtruktureringer i TW Gruppen med datterselskaper, og nye personer kommer inn i ledende stillinger i konsernet.

Gilberto Enkerlin har sagt sin stilling som daglig leder i Tom Wilhelmsen AS for å søke nye utfordringer.

Samtidig går Robert Norbeck inn som konsernleder i TW gruppen. Robert er utdannet ingeniør og kommer fra stillingen som daglig leder i Feiring, Han har tidligere hatt lederroller i Cowi, NRC og Skanska.

 

 

Samtidig startet Vemund Helgesen som CFO i TW Gruppen, han kommer fra Econpartner og er utdannet siviløkonom.

 

 

 

 

Neemaeli Iversen har begynt som salgs- og miljørådgiver i TW gruppen
Salg og miljørådgiver i TW Gruppen. Han har en master i økologi og
naturforvaltning

 

 

Jonathan

Jonathan Tyrihjell er ansatt som salgs- og logistikkoordinator I Tom Wilhelmsen AS.
Jonathan er nyutdannet inn Børekraftig logistikk og sirkulærøkonomi.

 

 

 

Trond Sørensen vil tiltre som daglig leder i Massebalanse Norge
AS høsten 2023. Trond kommer fra Norsk Gjenvinning metall og har tidligere vært daglig leder i Franzefoss Gjennvinning AS

 

– Med disse fem ansettelsene er TW Gruppen rigget for vekst og for å ta yttterligere et steg innen bærekraft og sirkulærøkonomi, og jeg er helt trygg på at disse fem sammen med resten av staben vil løfte TW Gruppen ytterligere I vårt mål om å være den ledende masseforvalter med null utslipp for massetransport I Norge, sier Tom Wilhelmsen I en pressemelding.

Forsiden akkurat nå