Når strekningen mellom Sandnes og Stavanger åpner skal nye, behagelige og moderne busser på 18 og 24 meter bli tatt i bruk.
Når strekningen mellom Sandnes og Stavanger åpner skal nye, behagelige og moderne busser på 18 og 24 meter bli tatt i bruk. (Foto: Bussveien)

Risa vant kontrakten på neste strekning av Bussveien i Stavanger

Strekningen som nå skal bygges går mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet, og er en totalentreprise.

Kontrakten er altså en såkalt totalentreprise, der Risa har med seg Multiconsult som rådgiver. Tildelingskriteriene i konkurransen var vektet med 60 % pris og 40 % kvalitet, der Risa leverte et tilbud på i underkant av 167 millioner kroner.

– Entreprenøren viser en god forståelse og plan for oppgaven de skal løse, gode systemer for samhandling mellom rådgiver og entreprenør og et høyt fokus på ytre miljø, sier prosjektleder i Bussveien, Åsne Nord-Varhaug.

Les også

Midtstilt bussvei

Strekningen det gjelder er cirka 900 meter, mellom Gausel stasjon og Nådlandsbråtet, rett etter innkjøringen til Gamle Forusvei.

Entreprenøren skal bygge midtstilt bussvei, oppgradere gang- og sykkeltilbudet og lage to busstasjoner på strekningen.

Det er den strekningen som er med oransje, som nå skal bygges ut. Foto: Bussveien

– I tillegg til å bygge selve Bussveien skal entreprenøren også lage to nye underganger, én ved Gausel stasjon, og én ved Nådlandsbråtet, forteller Nord-Varhaug.

Ettersom strekningen er tildelt som totalentreprise betyr det at entreprenøren må prosjektere arbeidet, noe som blant annet innebærer å lage byggetegninger før byggingen kan starte.

– Folk kan likevel se aktivitet i området allerede i høst, forteller prosjektlederen.

Strekningen skal være ferdig i november 2022.

Les også

Forsiden akkurat nå