Fylkesvei 468 rett nord for Tonstad i Sirdal i Agder.
Fylkesvei 468 rett nord for Tonstad i Sirdal i Agder. (Foto: Google Maps)

Risa er lavest i pris på å bygge gang- og sykkelveg og utbedre kurver i Sirdal

Seks entreprenører har meldt seg på i konkurransen.

Agder fylkeskommune skal i gang med å bygge gang- og sykkelvei langs fylkesvei 468 Tonstad-Seland bru i Sirdal.

Nå er første parsell i prosjektet lagt ut på anbud, og det er strekningen Fintlandsmonan-Tjomli med to opsjoner.

Arbeidet er delt opp tre byggetrinn, hvorav trinn 2 og 3 er opsjonene.

Seks entreprenører hadde gitt pris på oppdraget da fristen var ute: 

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Risa 12.770.441
Hauge Maskin 13.346.181
Bertelsen & Garpestad 13.722.970
Lindland Maskin 13.902.627
Bjelland 14.365.007
Br. Thorkildsen 19.317.882

Risa er tildelt oppdraget.

Parsellen på profil 860-1345 skal være ferdig i løpet av november i år. Hele byggetrinn 1 skal stå ferdig 1. juni 2021.

Les også

Forsiden akkurat nå