Riksvei 9 på Reimarmoen.
Riksvei 9 på Reimarmoen. (Foto: Statens vegvesen)

Riksvei 9 i Setesdal: Vegvesenet vil ruste opp nye 600 meter

Enda en kontrakt som skal heve standarden på riksvei 9.

I prosjektet Rv. 9 Reimarmoen syd skal Vegvesenet sørge for å utbedre rundt 600 meter av riksveien. Strekningen ligger cirka 11 kilometer nord for Valle sentrum i Valle kommune.

Målet er å øke trafikksikkerheten ved å utbedre kurver, etablere mykt sideterreng og bedre sikten.

Anslåtte hovedmengder:

  • Sprengning i veilinja: 20.000 pfm3
  • Masseflytting jord- og løsmasser: 16.500 pfm3
  • Forsterkningslag: 2900 pam3
  • Bærelag, Fk: 950 pam3
  • Asfalt: 4500 m2
  • Rekkverk: 150 meter
  • Stikkrenner: 45 meter
  • Diverse rasvoller

Prosjektet gjennomføres tegningsbasert, og skal være ferdig 21. oktober i år.

Vegvesenet understreker at entreprenøren må planlegge og utføre anleggsarbeidene slik at sikkerheten hele tiden er ivaretatt. Etaten stiller strenge krav til regularitet i trafikken. Mulighetene for å stenge og regulere veien er begrenset.

ÅDT er cirka 1500, men varierer sterkt gjennom året, og det er økt trafikk i helger og ferier.

Oppdragsgiver planlegger å gjennomføre dialog med leverandørene.

Byggherren holder tilbudskonferanse på Valle vegstasjon eller digitalt 10. mai. Tilbudsfrist er 20. mai.

Les også

Forsiden akkurat nå