Ketil Solvik-Olsen (Frp) får kritikk av Riksrevisjonen for manglende oppfølging av rådene Havarikommisjonen gir.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Ketil Solvik-Olsen (Frp) får kritikk av Riksrevisjonen for manglende oppfølging av rådene Havarikommisjonen gir. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Riksrevisjonen: Departementet følger ikke opp

Samferdselsdepartementet har ikke gode nok systemer for å følge opp Havarikommisjonens råd om sikkerhetstiltak på vegene, mener Riksrevisjonen.

  • Nyheter

Oslo (NTB): Det gjelder særlig tiltak som andre enn Statens vegvesen er ansvarlig for å iverksette, men der etaten ikke har samme myndighet overfor andre aktører som det tilsynsmyndighetene innen luftfart og jernbane har.

– Vi ser alvorlig på at det er dårligere mulighet til å følge opp iverksettelse av tiltak på vegsektoren, og på at dette dermed kan påvirke sikkerhetsnivået, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Det er også kritikkverdig at Samferdselsdepartementet ikke evaluerer iverksatte tiltak innen veg-, jernbane- og luftfartssektoren med bakgrunn i havarikommisjonens sikkerhetstilrådninger, sier han. (©NTB)

Forsiden akkurat nå