RIFs adm. dir. Liv Kari Hansteen.
RIFs adm. dir. Liv Kari Hansteen.

RIF: Forslaget til NTP er ikke noe løft

Økningen i Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan bidrar kun til å opprettholde dagens standard, mener Rådgivende Ingeniørers Forening

I RIFs høringsuttalelse har de sammenlignet en beskrevet 2023-standard med dagens standard. Hvis det legges til grunn en politisk ambisjon om å øke rammen for samferdselssatsningen med 45 prosent, kan en slik økning ved første øyekast virke betydelig, men RIFs gjennomgang viser at økningen kun bidrar til å opprettholde dagens standard. Nesten uten unntak ser vi en uendret tendens i forhold til dagens situasjon.

-RIF mener derfor det er feil å kalle en slik satsing et løft. Vi vil ikke kunne se vesentlige forbedringer de neste 10 årene verken på vei eller jernbane som i utgangspunktet har et stort behov for vedlikehold, drift og innvesteringer jfr. vår tidligere rapport State of the Nation. RIFs konklusjon er derfor at samferdselssatsingen i Norge er på riktig vei, men at det er behov for en ytterligere satsing dersom den politiske ambisjonen er å ta de lokale, regionale og nasjonale transportbehovene på alvor, sier adm. dir Liv Kari Skudal Hansteen i RIF.

Forsiden akkurat nå