Regjeringen har bevilget to milliarder kroner til skredsikring av riks- og fylkesveier. I statsbudsjettet for 2020 er det satt av 38 milliarder kroner til vei, viser budsjettet som ble lagt fram i dag.
Regjeringen har bevilget to milliarder kroner til skredsikring av riks- og fylkesveier. I statsbudsjettet for 2020 er det satt av 38 milliarder kroner til vei, viser budsjettet som ble lagt fram i dag. (Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix)

Statsbudsjettet 2020

Regjeringen bevilger 2 milliarder til rassikring av veier

Og listen over nye veiprosjekter er verd enda mer.

I forslaget for statsbudsjettet neste år er satsingen på vei på 38 milliarder kroner. To av disse milliardene skal går til rassikring av riks- og fylkesveier, og 7,1 milliarder går til et knippe store veiprosjekter i regi av Statens vegvesen (se oversikten nederst i saken).

– Veibevilgningene har økt over 80 prosent siden 2013, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding som ble sendt ut i forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt fram i dag.

Veibevilgningene i 2020-budsjettet er omlag en halv milliard kroner større enn i fjorårets statsbudsjett.

Departementet skriver at satsingen på vedlikehold av eksisterende veier og investeringen i nye veier, fortsetter.

– For sjette året på rad legger vi fram et budsjett som vil gi redusert vedlikeholdsetterslep på riksveinettet, etter flere tiår med økte etterslep, skriver departementet. 

Til sikring mot ras på riks- og fylkesveiene foreslår regjeringen å bevilge nesten to milliarder kroner.

Som det tidligere er meldt i en av de mange lekkasjene fra statsbudsjettet, blir det satt av 100 millioner kroner til en ny tilskuddsordning til fylkesveier som er viktige for næringstransport. I tillegg fordeler regjeringen 1,5 milliarder kroner av tildelingen til fylkene, til opprusting og fornying av fylkesveiene.

7,1 milliarder til store prosjekter

I budsjettdokumentet står det at det blir satt av cirka 7,1 milliarder kroner til store prosjekter over Statens vegvesens budsjett.

Det er satt av midler til forberedende arbeider på følgende prosjekter:

 • E18 Retvet–Vinterbro i Viken
 • Riksvei 4 Roa–Gran grense i Innlandet
 • E18 Lysaker–Ramstadsletta i Viken
 • E8 Sørbotn–Laukslett i Troms og Finnmar
 • Riksvei 555 Sotrasambandet i Vestland (OPS-prosjekt)
 • E10/riksvei 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Nordland og Troms og Finnmark (OPS-prosjekt).

Videre er det satt av midler til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart for følgende prosjekter:

 • E39 Myrmel–Lunde i Vestland
 • E39 Ørskogfjellet, krabbefelt i Møre og Romsdal
 • E6 Ballangen sentrum i Nordland
 • E16 Kvamkleiva i Innlandet (skredsikringsprosjekt).

Følgende prosjekter med kostnadsramme på mer enn 200 millioner kroner er ventet å åpne for trafikk i 2020:

 • E39 Eiganestunnelen i Rogaland
 • Riksvei 13 Ryfast (Hundvågtunnelen) i Rogaland
 • E18 Varoddbrua i Agder
 • E134 Damåsen–Saggrenda i Viken
 • E6 Vindåsliene–Korporalsbrua i Trøndelag
 • E6 Tana bru i Troms og Finnmark
 • To delparseller på E6 Kolomoen–Moelv i Innlandet.

Milliarder til byvekst og kollektivtrafikk

Regjeringen foreslår å bevilge cirka 4,7 milliarder kroner i statlig tilskudd til de ni største byområdene som har bymiljøavtaler, byvekstavtaler eller belønningsavtaler. Av dette er det ment at rundt 2,1 milliarder kroner skal gis i tilskudd til store kollektivprosjekter der staten dekker 50 prosent av kostnadene. Det statlige bidraget vil bli tildelt i tråd med de fastsatte retningslinjene for denne tilskuddsordningen.

På bakgrunn av forpliktelsen om 50 prosent statlig finansiering i gjeldende avtaler, er midlene til store kollektivprosjekter fordelt slik:

 • 768 millioner kroner til Fornebubanen i Oslo og Akershus
 • 980 millioner kroner til Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen
 • 132 millioner kroner til Metrobussen i Trondheim
 • 190 millioner kroner til Bussveien på Nord-Jæren.

Regjeringen vil tilby lokale myndigheter å øke dette tilskuddet til 66 prosent under forutsetning av at halvparten av tilskuddet går til reduserte bompenger og halvparten til bedre kollektivtilbud etter lokal prioritering. Det er satt av 850 millioner kroner til dette.

Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge omlag 1,8 milliarder kroner til belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de ni største byområdene.

Forsiden akkurat nå