Oversiktsbilde som viser rasområdet ved Asakveien i Sørum. Tre personer er savnet og antas omkommet etter jordraset som gikk torsdag ettermiddag. (Bilde: Remi Presttun / NTB scanpix)
Tre personer er savnet og antas omkommet etter jordraset som gikk torsdag ettermiddag.Foto: (Bilde: Tore Meek / NTB scanpix)
(Bilde: Tore Meek / NTB scanpix)
Vegen nedenfor rasområdet i Sørum kommune er dekket av leire og jordmasser etter det store raset. (Bilde: Tore Meek / NTB scanpix)

Saken er oppdatert med nye bilder:

Rasvegen skulle åpnes 22. november

Onsdag sendte Norsk Gjenvinning ut invitasjon til åpning av første del av den nye fylkesveg 256. Tre personer antas omkommet etter det dramatiske raset i Sørum på Romerike i går.

Fakta om raset på Romerike

 
  •  Torsdag ettermiddag 10. november gikk et stort kvikkleireras i Sørum på Romerike. Meldingen om raset kom klokka 15.45.
  • Raset var minst 400 meter bredt og nesten 300 meter langt. Det dreier seg om et kvikkleireras, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
  • Tre litauiske menn på 47, 43 og 27 år er antatt omkommet, men ikke funnet. De drev skogsarbeid i området. Tre personer klarte å komme seg unna raset. Også en traktor forsvant i jordmassene.
  •  I 1985 gikk et stort ras rett i nærheten, ifølge Romerikes Blad.
  • Kart fra Norges geografiske undersøkelser (NGU) viser at skredområdet er utsatt for nettopp leirskred og plassert i risikoklasse 3 på en skala fra 0 til 5. (©NTB)

Kommunikasjonssjef Annica Elisabeth Fiedler i Norsk Gjenvinning bekrefter overfor Romerikes Blad at det er deler av den nye vegstrekningen som er rammet av raset.

Første del av den to kilometer lange strekningen, fylkesveg 256 med belyst gang- og sykkelveg, har vært et prosjekt i samarbeid mellom Norsk Gjenvinning, grunneiere i området, Statens vegvesen og Sørum kommune.

«Dette gir en tryggere hverdag for befolkningen i området», heter det i invitasjonen.

Selve åpningen skulle etter planen foregå på kvelden tirsdag 22. november og foretas av Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen. Fiedler i Norsk Gjenvinning sier det er tvilsomt om åpningen nå kan gjennomføres.

 

Advarte mot skred i området

Allerede for to år siden varslet sivilingeniør Stein H. Stokkebø om faren for skred i området i Sørum hvor tre personer trolig mistet livet torsdag.

– Jeg har sett faresignaler flere steder i dette området, jeg har forklart for Sørum kommune hva som kommer til å skje, og hvorfor. Senest for kort tid siden oppsummerte jeg dette. Jeg anså sjansen for stor for at noe ville skje nå i 2016, sier daglig leder Stein H. Stokkebø i Stokkebø Competanse til Romerikes Blad.

Han sier han i ett til to år har advart Sørum kommune om at noe slikt kunne skje, med referanse til et prosjekt han er engasjert i.

 

Tre har trolig mistet livet

Tre personer som drev skogsarbeid i området ble tatt av det store jord- og leirskredet som gikk torsdag. Politiet antar at de tre mistet livet i ulykken, selv om de ikke er funnet.

Firmaet Stokkebø jobber blant annet med ras- og støysikring, erosjons- og flomsikring og miljøteknikk.

Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling i Sørum kommune, Marianne Aasen, vil ikke kommentere det Stokkebø sier. (©NTB)

Forsiden akkurat nå