Her ved Osen sentrum starter nyveien.
Her ved Osen sentrum starter nyveien. (Foto: Martin Midttømme, Trøndelag fylkeskommune)

PROSJEKT: FYLKESVEI 715 HOFSTAD-ÅRGÅRD

Rask og rimelig veibygging på Fosen

Her har det gått radig unna, og det til en hyggelig pris.

(Denne reportasjen står også på trykk i Våre Veger nr. 5 i 2020. Trykk her for å bestille abonnement på bladet.)

Strekningen går grovt fortalt fra Osen sentrum og nordøstover oppover Steinsdalen, mot kommunegrensa til Namsos.

Her er det snakk om rekke parseller som er fornyet og utvidet i bredden. Hovedkontrakten består av sju parseller over 7,5 kilometer, og flere av dem sto ferdige fram til desember i fjor. Rundt 1. juni ble de siste delene av hovedprosjektet ferdig.

Fylkesvei 715 Hofstad-Årgård

Del av Fosenvegene

Byggestart: 2017

Ferdigstilling: 7,5 km vei 1. juni, 6,5 km vei 1. oktober

Hovedentreprenør: Røstad Entreprenør

Kontraktsverdi: Ca 90 mill kr

Total kostnadsramme: Ca. 230 mill. kr.

Og så var det – av alle ting – penger til overs, og prosjektet har nærmest i samme slengen kunnet oppgradere ytterligere 6,5 kilometer som en fortsettelse av hovedprosjektet. De strekningene, de såkalte tilleggsparsellene, skal stå ferdige rundt 1. oktober i år.

Les også

 

Og enda blir det litt til

Og ikke nok med det: I et spleiselag mellom Osen kommune og Trøndelag fylkeskommune skal det lyses ut en ekstra liten kontrakt med ramme på rundt 12 millioner kroner til videre utbedring. Så det kommer nok til å være aktivitet på fylkesvei 715 i Osen ut året.

– Midlene er brukt godt, og vi har hatt et godt samarbeid med Røstad Entreprenør, som har restaurert og breddeutvidet 6,5 og 7,5 kilometer. Så godt som hele Steinsdalen i Osen får ny vei, sier byggeleder Tore Skånøy i fylkeskommunen til Våre Veger.

På flere av parsellene som er restaurert, er det skiftet ut masser, og veien er fornyet og utvidet i bredden.

– Mye er nærmest å betrakte som ny vei. Så langt har vi lykkes med det meste, og vi håper at vi får en god avslutning på det hele, sier Skånøy.

– Et veldig artig prosjekt å være med på, sier han.

Les også

 

Overraskelse i fjellskjæring

– Ingen overraskelser?

Bergsikring ved Skarvåsen i april 2020. Foto: Martin Midttømme, Trøndelag fylkeskommune

– En uforutsett sak dukket opp, uten at det bød på så store kostnader. Vi har ei 80 meter lang fjellskjæring på parsellen som heter Skarvåsen, og den har gitt litt utfordringer. Når underentreprenør Visinor begynte å bore, så viste det seg at fjellet var mye dårligere enn beregnet. Hadde vi visst det på forhånd, så hadde vi vel heller sprengt bort hele skiten. Men nå ble det til at entreprenøren boret inn 15 meters stag, og måtte så vente til det ble passelig temperatur før de kunne legge på nett og sprøytebetong. Så det ga litt forsinkelse. Akkurat den parsellen skulle vært klar i begynnelsen av desember i fjor. Men strekningen består av helt ny vei, og gamleveien er fortsatt åpen, så vi gjorde oss ferdige med den parsellen. Åpning var i midten av mai, sier han.

– Forøvrig har det vært godt fokus på sideareal og ikke minst dyrket areal. Vi skal summere opp i en oversikt over hvor mye vi har henholdsvis bygd ned og tilført av dyrket areal langs veien. Jeg tror regnestykket kan ende i pluss for det dyrkede arealet, sier han.

– Vegvesenet har bygd veger på Fosen en ti års tid nå, og prosjektene har gitt mye god vei for pengene. Det har vært så suksessrikt at fylket følger den samme modellen. Et viktig poeng er å se på mulige synergier. I Steinsdalen har vi fått brukt overskuddsmassene i egne anlegg, sier han.

Les også

– Vår største kontrakt

Her er det blitt mye vei for pengene. Traseen langs indre Almlifossen. Foto: Martin Midttømme, Trøndelag fylkeskommune

– Tilleggsikringen i fjellskjæringen ved Skarvåsen var krevende. Ellers har det gått veldig bra med hele prosjektet. Alt har gått etter planene og vi har hatt et godt og ryddig forhold til byggherren, sier Jon Selleæg i Røstad Entreprenør.

– Med rundt 90 millioner i opprinnelig kontraktsverdi er dette den største kontrakten vi har hatt. Det har vært to travle år i 2018 og 2019, sier han.

– Mange prosjekt er gjennomført i Fosenvegene nå, og det er snakk om mye penger. Men etter det jeg hører er alt utført innenfor budsjett og uten konflikter mellom byggherre og entreprenør. Så vi kan jo kanskje høste litt erfaring, og stille dette spørsmålet: Hva er gjort her på Fosen som ikke er gjort andre steder?

Les også

Forsiden akkurat nå