Ved å vedlikeholde og utbedre riksvegene våre til rett tid, sparer Statens vegvesen samfunnet for store kostnader.
Ved å vedlikeholde og utbedre riksvegene våre til rett tid, sparer Statens vegvesen samfunnet for store kostnader. (Foto: Roman Humal, Statens vegvesen)

Rammeavtaler er populært hos entreprenørene: 13 leverte tilbud på vedlikehold og utbedring av riksveger i Innlandet

Statens vegvesen har lyst ut rammeavtaler for vedlikehold og utbedring av riksveger i Innlandet for perioden 2022-2024. Da fristen gikk ut 13. januar, hadde totalt 13 entreprenører gitt tilbud.

Tilbyderne på vedlikehold og utbedring av riksveger i Innlandet 2022-24

Område 1 – Nord i tidligere Akershus, sør og midt i tidligere Oppland, og tidligere Buskerud nord for Hønefoss

Tilbyders navn
Tilbudssum, eks. mva
Anlegg Øst Entreprenør AS 69.522.192 kr
Dokka Entreprenør AS 70.951.964 kr
Gjøvik Graveservice AS 88.673.011 kr
Isachsen Anlegg AS 88.388.444 kr
JR Anlegg AS 83.025.199 kr
Mesta as 77.344.764 kr


Område 2
 – Sør og midt i tidligere Hedmark

Tilbyders navn
Tilbudssum, eks. mva
Billerud Entreprenør AS 91.090.050 kr
Dokka Entreprenør AS 70.719.965 kr
Gjermundshaug Anlegg AS 59.136.532 kr
John Galten AS 50.646.631 kr
JR Anlegg AS 75.363.127 kr
Lia Maskin & Transport AS 65.364.400 kr
Mesta as 81.021.811 kr

Område 3 – Nord i tidligere Hedmark og Oppland

Tilbyders navn
Tilbud, eks. mva
Dokka Entreprenør AS 72.123.566 kr
Gjermundshaug Anlegg AS 59.136.532 kr
JR Anlegg AS 84.667.295 kr
Mesta as 85.254.604 kr
Ramlos AS 56.058.879 kr
Stian Brenden Maskinservice AS 59.816.037 kr
Tronfjell Maskin as 52.283.195 kr

– Vi har utlyst rammeavtaler for vedlikehold og utbedring av riksveger i tre områder i Innlandet, og er veldig fornøyd med at vi har fått inn så mange tilbud, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Flere av tilbyderne har levert inn tilbud på flere av rammeavtalene.

Godt vedlikehold sparer samfunnet for store kostnader

– En av Statens vegvesens viktigste oppgaver er å ta vare på de vegene vi har. Ved å vedlikeholde og utbedre dem til rett tid, sparer vi samfunnet for milliardkostnader i forhold til å måtte bygge nytt, sier Gunnar Eiterjord.

I rammeavtalene som Statens vegvesen har lyst ut, inngår blant annet utbedringer på de mest sentrale riksvegene i Innlandet som riksveg 3, riksveg 4, riksveg 15 og E6.

Kontraktsignering i februar

Tildelingskriteriene er en kombinasjon av laveste pris og reduserte klimagassutslipp.

Statens vegvesen skal nå kontrollere tilbudene og dokumentasjonen som tilbyderne har levert.

– Vi regner med å ha avgjort hvem som er vinner av hver av de tre rammeavtalene i løpet av feburar og at kontraktene kan signeres da, sier Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Forsiden akkurat nå