Dagens E6 mellom Storler og Jaktøyen har ikke en kapasitet som står i forhold til trafikken. De som vil prosjektere utvidelsen til fire felt, må gi anbud innen 16. september. (Foto: Google)
Dagens E6 mellom Storler og Jaktøyen har ikke en kapasitet som står i forhold til trafikken. De som vil prosjektere utvidelsen til fire felt, må gi anbud innen 16. september. (Foto: Google)

Prosjektering av fire km E6 er utlyst

En 4 050 meter lang strekning av E6 i Sør-Trøndelag skal utvides til fire felt. Prosjektering av utvidelsen er sendt ut på anbud. De som vil ha jobben, må regne ferdig innen 16. september.

Fire-feltsvegen skal følge nåværende trasé på det meste av strekningen. Ytterpunktene er Storler i nord og Jaktøyen i sør. Lengst i sør følger E6 kommunegrensen mellom Trondheim og Melhus, for øvrig ligger strekningen som skal utvides i Trondheim kommune.

Nåværende E6 er dårlig egnet til å ta unna trafikken. Den har bare to felt, og kryssene har liten kapasitet.

På den nye vegen blir alle krysninger planskilte, også krysset mellom E6 og E39. I dag møtes de to europavegene i en rundkjøring på Klett. Den nye E6 skal gå helt utenom rundkjøringen, som blir beholdt og bygd om for å ta unna trafikken mellom E39 og fylkesveg 707.

Oppdraget gjelder prosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Den som får kontrakten, får vel et år på å fullføre jobben. Hvis Vegvesenets beregninger stemmer, vil kontraktsummen ligge mellom 25 og 30 millioner kroner.

I forbindelse med vegombyggingen blir det utført geotekniske stabiliseringstiltak i området, det blir etablert et VA-anlegg, og bebyggelse langs vegen blir skjermet mot støy.

Nord for strekningen som skal prosjekteres er det arbeid i gang på E6. I oktober fullfører Reinertsen utvidelse til fire felt på den 1 200 meter lange strekningen Tonstad-Sentervegen. Aas-Jakobsen er godt i gang med prosjektering av utvidelse av E6 mellom Sentervegen og Storler, en strekning på 4,7 km.

 

 

Forsiden akkurat nå