Asfaltproduksjonen i 2019 ligger an til å overgå produksjonen fra rekordåret 2017.
Asfaltproduksjonen i 2019 ligger an til å overgå produksjonen fra rekordåret 2017. (Ill: EBA)

Asfaltproduksjonen i Norge

Produksjonstallene peker mot et nytt rekordår for asfalt

Årsproduksjonen av asfalt kan for første gang passere åtte millioner tonn. Lavtemperaturasfalt står for mesteparten av årets produksjonsøkning.

Det er Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg som lager statistikken over produksjonstallene til de fleste av asfaltfabrikkene rundt omkring i landet.

2017 var toppåret i statistikkens historie, da totalproduksjonen endte på 7,8 millioner tonn. I fjor var det en liten nedgang, mens tallene allerede fra 2. kvartal i år pekte oppover.

Og med en en totalproduksjon i 3.kvartal på over 5,9 millioner tonn, peker det altså mot at 2019 kan bli et nytt rekordår i norsk asfalthistorie.

Les også

Historisk sett er det asfaltmasser til tradisjonell dekkefornyelse som har representert hovedvolumet for asfaltprodusentene.

Men i 2019 er det så mange og store veianlegg som ferdigstilles, at volumet til nyanlegg blir nesten på nivå med det som brukes til vedlikehold av veidekke.

Statistikken fra EBA baserer seg på innrapporterte tall fra tilsammen 13 produsenter, fordelt over hele landet.

Les også

Oversikt over asfaltproduksjonen i Norge, fordelt på de forskjellige produsentene (som er anonymisert av EBA).  Ill: EBA

Av totalvolumet på 5.952.000, ble det produsert 1.606.000 av såkalt LTA-asfalt, en produksjonsmetode som skjer med lavere temperatur.

Produksjonsmetoden innebærer mindre energiforbruk ved oppvarming, samt mindre utslipp av klimagasser.

Den foreløpige 2019-produksjonen av lavtemperaturasfalt er 461.000 tonn høyere enn på samme tid i fjor, og lavtemperaturasfalt står dermed for det meste av den totale produksjonsøkningen på 585.000 tonn.

Forsiden akkurat nå