Dette veistyukket i Innlandet fylkeskommune har fått rekkverk etter Strandvik Haugvik sitt forskningsarbeid
Dette veistyukket i Innlandet fylkeskommune har fått rekkverk etter Strandvik Haugvik sitt forskningsarbeid (Foto: Innlandet fylkeskommune)

Pris for beste trafikksikkerhetsinnovasjon

Espen Strandvik Haugvik fikk prisen for sin kartlegging av risikokurver på fylkesveiene i Innlandet fylkeskommune

Etter en iherdig arbeidsinnsats over flere år, har senioringeniør i Innlandet fylkeskommune, Espen Starndvik Haugvik, kartlagt og kategorisert samtlige 37 000 svinger på fylkesvegene i Innlandet. Et mesterstykke - rett ut sagt. 

Les også

Svingene kategorisert etter farlighetsgrad

Arbeidet ble påbegynt da han var ansatt i Statens vegvesen noen år før oppsplittingen og overføring av personell til fyleskommunene. Prosjektet ble med på lasset da han begynte å jobbe i fyleskommunen.

Senioringeniør i Innlandet fylkeskommune, Espen Strandvik Haugvik Foto: Innlandet fylkeskommune

Han har sett på faktorer som svingradius, helning, dosering, form, trafikkmengde og fartsgrense på vegen opp mot utforkjøringsulykker. Svingene er deretter kategorisert etter økende farlighetsgrad basert på ni forskjellige parametre.

- Det er viktig med utstrakt samarbeid internt i organisasjonen, slik at vi kan utbedre svinger samtidig som vi gjør andre tiltak i området. Det å utbedre svinger er et kontinuerlig arbeid, men med et langsiktig perspektiv blir trafikksikkerheten gradvis bedre, forklarer  Strandvik Haugvik.

Metoden tatt i bruk i fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid

Dette er en ny metode som er implementert i Innlandets trafikksikkerhetsarbeid. Definisjonen på innovasjon er jo noe nytt som er tatt i bruk, sier forskningsleder Tor-Olav Nævestad ved TØI. Han ledet juryen som tildelte Strandvik Haugvik prisen for ttrafikksikkerhetsinnovasjon.

 – Prisen som er opprettet av TØI, består av et diplom, heder og ære. Det er en måte å løfte frem gode trafikksikkerhetsinnovasjon på slik at andre fylkeskommuner og andre viktige aktører kan få informasjon som er nyttig i sitt trafikksikkerhetsarbeid, fortsetter Nævestad.

Han peker også på at juryen vektla at metoden brukes systematisk i fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid, og at den adresserer hyppige forekommende ulykkestyper på fylkesvegnettet. Den er basert på forskning og videreutviklet i samarbeid med forskere.

 Samarbeidsprosjekt mellom fire fylkeskommuner

Prisen springer ut fra et forskningsprosjekt - Facilitating innovation in county authorities management of road safety (FICA) - mellom de fire fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Nordland samt NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Norges forskningsråd bidrar med midler. Studien analyserer sammenhengen mellom trafikksikkerhetsinnovasjoner, innovasjonskultur og sikkerhetskultur i fire norske fylkeskommuner tre år etter regionreformen, som var en omfattende strukturreform, forteller Nævestad.

Tatt i bruk i Innlandet fylkeskommune

Samferdselssjef Aud Margrethe Riseng i Innlandet fylkeskommune forteller at analysearbeidet til Strandvik Haugvik er svært viktig når en skal prioritere tiltak på vegnettet.

- Dette viser også at mindre aktører som en fylkeskommune har flinke fagfolk som bidrar til å utvikle faget. Vi ønsker mer enn gjerne å dele denne kunnskapen med andre vegeiere og andre aktører i bransjen, sier hun.

Les også

Forsiden akkurat nå