Slik ser arkitektene i Selberg Arkitekter for seg at den nye gang- og sykkelbrua vil bli seende ut.
Slik ser arkitektene i Selberg Arkitekter for seg at den nye gang- og sykkelbrua vil bli seende ut. (Montasje: Selberg Arkitekter/Vianova)

Bjørndalen gang- og sykkelbru

Populært prosjekt: Åtte firmaer er prekvalifisert for gangbru til 80 mill

Flere store entreprenører er interessert i den 180 meter lange og 30 meter høye brua.

20. januar gikk fristen ut for å levere inn prekvalifisering for Bjørndalen gang- og sykkelbru i Trondheim. Etter at kommunen har behandlet innspillene, er nå åtte entreprenører prekvalifisert:

  • Søbstad
  • Skanska Norge
  • AF Gruppen Norge
  • Kruse Smith Entreprenør
  • Peab Anlegg
  • HAK Entreprenør
  • Consto Anlegg Midt
  • Metrostav

NB: Etter publisering av artikkelen opplyser kommunen at det manglet et firma på listen som Veier24 først fikk tilsendt. Det gjelder Metrostav, som også er prekvalifisert.

Konkurransen ble lyst ut ved årsskiftet. Prosjektet dreier seg om prosjektering og bygging av gang- og sykkelbru med tilhørende sykkelfelt med fortau på begge sider av Bjørndalen, et område sør for Trondheim sentrum.

Gangbrua skal binde sammen flere bydeler i Trondheim, som terrenget langs Bjørndalen i dag gjør det kronglete for gående og syklende å reise mellom.

Dette er en konkurranse med forhandling, og forhandlingene eller dialogen vil skje i flere faser for å redusere antallet løsninger.

Kontrakten har en anslått verdi på 80 millioner kroner.

Startdato for oppdraget er satt til 1. mai 2020, og sluttdato er 1. juni 2022.

Les også

Forsiden akkurat nå