Planlegging av Langangen-Rugtvedt er utlyst

24. juni går fristen ut for å gi anbud på en planleggingsjobb av de helt store. Nye Veier ber om reguleringsplan for ny E 18 mellom Langangen og Rugtvedt i Telemark. Strekningen er 17 km lang.

Grenlandsbrua med sitt 168 meter høye tårn vil bli en del av E18 også i framtida, men den vil bare ta nordgående trafikk. De som vil lage reguleringsplan for den nye brua, må gi anbud innen 24. juni.
Grenlandsbrua med sitt 168 meter høye tårn vil bli en del av E18 også i framtida, men den vil bare ta nordgående trafikk. De som vil lage reguleringsplan for den nye brua, må gi anbud innen 24. juni. Bilde: Anders Haakonsen
31. mai 2016 - 23:50

Nesten hele strekningen går gjennom Porsgrunn kommune. En godkjent kommunedelplan fastsetter traséen til den nye vegen.
Mellom Langangen og Skjelsvik skal den nye E 18 gå helt utenom dagens veg. Denne strekningen er ca. en mil lang. Mellom Skjelsvik og Rugtvedt skal nåværende E 18 bli nordgående kjørebane i framtida. En ny sørgående kjørebane vil bli anlagt vest for nåværende E 18.
Valget av trasé betyr at Grenlandsbrua fra 1996 vil bli en del av E18 også i framtida. Det samme vil den 765 meter lange Bambletunnelen og den 2 219 meter lange Kjørholttunnelen.
Det blir også tunneler mellom Langangen og Skjelsvik. Den lengste kommer mellom Skjelsvik og Moheimkrysset hvor fylkesveg 32 tar av fra E 18. Den blir 2,7 km lang. De bratte stigningene opp fra Moheimkrysset blir ersattet av en 2,5 km lang tunnel. Like vest for Langangen kommer det en 700 meter lang tunnel.
De høye fritt frambygg-bruene ved Langangen blir erstattet av nye bruer. Nåværende E 18 blir ombygd til lokalveg/omkjøringsveg.
Den som får kontrakten, må ha reguleringsplanen klar innen 30. november neste år.
- Valg av trasé for ny E 18 mellom Langangen og Rugtvedt har vært en lang prosess. Det er lagt fram mer enn 50 forskjellige forslag, sier Jørn Rinde, som er utbyggingssjef for E 18 Langangen-Dørdal i Nye Veier.
- Hvorfor kan ikke nåværende E18 brukes som den ene kjørebanen mellom Langangen og Skjelsvik?
- Den tilfredsstiller ikke dagens krav til kurvatur hverken i horisontal- eller vertikalplanet.
- Hva skjer med E 18 på strekningen Rugtvedt-Dørdal?
- Den skal sendes ut på totalentreprise. Prekvalifisering til den jobben vil bli sendt ut i løpet av juni. Arbeidet vil bli gjennomført i 2017-2020, sier Jørn Rinde.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.