Bussene slipper å kjøre om rundkjøringene i Ringvegen for å sette av eller ta på passasjerer ved den nye Giæverbukta kollektivterminal.
Bussene slipper å kjøre om rundkjøringene i Ringvegen for å sette av eller ta på passasjerer ved den nye Giæverbukta kollektivterminal. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Peab skal bygge ny bussterminal i Tromsø for 131 mill 

Vant konkurransen mot entreprenør Harald Nilsen.

Peab Anlegg vant konkurransen mot entreprenør Harald Nilsen om å få bygge den nye kollektivterminalen i Giæverbukta på Tromsøya, skriver Vegvesenet i en melding.

Vegvesenet kom tidligere i år med konkurransen om prosjektet E8 Giæverbukta kollektivterminal, som inngår i Bypakke Tenk Tromsø i Troms og Finnmark.

I mars var det klart at tre firmaer ville ha oppdraget

Den nye terminalen skal bli mer effektiv og brukervennlig for alle, og skal stå ferdig i november 2024.

Peab Anlegg påtar seg oppdraget for 130.866.396 kroner eks. mva.

Totalkostnaden medregnet grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet er beregnet til 225 millioner kroner (2023-kroner).

Dagens terminal er trafikkfarlig og lite effektiv: De reisende må krysse andre bussers kjørebane for å komme frem til den øya de skal ta buss fra. Bussene må kjøre via en eller flere rundkjøringer hver gang de er innom terminalen. Foto: Statens vegvesen

Terminalen skal være i bruk i hele anleggsperioden, og Peab skal bygge midlertidige holdeplasser, gangfelt og sykkelstier.

Bussterminalen i Giæverbukta er Nord-Norges største kollektivterminal med omlag 760 bussavganger daglig og rundt 1,5 millioner av- og påstigninger årlig. Dagens terminal er trafikkfarlig og utformet slik at bussene får mye unødvendig kjøring for å sette av og ta på folk. I tillegg er den dårlig tilrettelagt for reisende med spesielle behov.

Les også

Forsiden akkurat nå