Kontraktssignering: Prosjektleder i Statens vegvesen Anna Stålhandske Adolfsson og administrerende direktør i Peab Anlegg Ivar Roland.

Peab oppgraderer E16 på Kongsvinger

På oppdrag fra Statens vegvesen skal Peab Anlegg oppgradere E16 gjennom Kongsvinger for en kontraktssum på 105 millioner kroner.

  • Nyheter

På vegstrekningen E16/rv. 2 Kongevegen – Tjernsbergs veg skal Peab etablere nytt overvannssystem, ny vegbelysning, støyskjerming og beplantning. Oppdraget omfatter også bygging av 2,2 kilometer ny gang- og sykkelveg, og fornying av to bruer.

− Vi er veldig fornøyde med å komme gjennom nåløyet og bli den foretrukne entreprenøren hos Statens vegvesen i dette prosjektet. Vårt prosjektteam har så langt gjort en utmerket jobb, og vi er i rute med tanke på oppstarten på Kongsvinger, sier administrerende direktør Ivar Roland i Peab Anlegg.

 

Ny limtrebru over jernbanen

Norsenga bru bygges som fagverksbru i limtre med tredekke. Den bygges over jernbanen, blir fordelt på tre spenn og får en total lengde på 94,5 m. Bruen vil ha to kjørefelt i tillegg til eget felt for gang- og sykkelveg.

Vingersnoret bru blir en spennarmert betongbru, med en total lengde på 33 m. Den bygges på fundamenter grunnlagt på friksjonspeler av typen stålrør.

Leverandørforhandlingene er i gang, og Roland forteller at Peab har fått interessante tilbud både fra norske og utenlandske leverandører.

− Det blir spennende og utfordrende for oss å håndtere den økende interessen fra det europeiske leverandørmarkedet, og jeg føler meg helt trygg på at stedlig ledelse tar dette som en positiv utfordring, sier Ivar Roland.

Prosjektet er planlagt med oppstart av fysiske arbeider i januar 2016 med ferdigstillelse i oktober 2017.

 

Forsiden akkurat nå