Peab ligger an til å få ny asfaltkontrakt i Drammen
(Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Amundsen)

Peab ligger an til å få ny asfaltkontrakt i Drammen

NCC og Brani ga også tilbud.

Drammen kommune har lyst ut ny asfaltkontrakt for 2023 og 2024.

Etter sammenstilling av pris og påslag for CO2-ekv. blir entreprenør med lavest konkurransesum rangert høyest:

Entreprenør Konkurransesum i kr. eks. mva.
Peab Asfalt Norge 19.006.516
NCC Industry 20.187.160
Brani 21.448.665

Konkurransesummen, altså summen som brukes for å avgjøre hvem som tildeles kontrakten, beregnes ved at tilbudsprisen gis et påslag ut fra mengde utslipp av CO2-ekv. Leverandøren med lavest samlet utslipp får ingen påslag i konkurransesummen. For de øvrige leverandørene beregnes differansen i utslipp mellom deres tilbud og tilbudet med laveste utslipp. Denne differansen prises med 5 kr/kg CO2-ekv.

Les også

Forsiden akkurat nå