beec038b3be53afb_org
beec038b3be53afb_org

Peab fikk oppdrag å bygge ny bybru i Uppsala

Peab har fått i oppdrag å bygge Tullgarnsbron over Fyrisån i Uppsala. Oppdragsgiver er Uppsala kommune og kontraktssummen er på SEK 157 millioner.

Tollgarnbroen er en del av utvidelsen av infrastrukturen i Uppsala og blir viktig for den videre utviklingen av de sørlige delene av byen. Brua skal forbinde boligområder i Kungsängen med Studentsportsenteret, Stadsträdgården og den store arbeidsplassen Akademiska sjukhuset. Brua blir også en viktig vei for utrykningskjøretøy. Tullgarnsbron er den tredje åpningsbrua Peab utfører på oppdrag fra Uppsala kommune, etter Flottsundsbron og Vindbron.

Les også

60 meter lang

Tullgarnsbron skal bygges som en åpningsbru over Fyrisån med forbindelsesveger og gang- og sykkelveger. Oppe på brua blir det et kjørefelt i hver retning og fire meter brede gang- og sykkelfelt på hver side. Den totale lengden på bronsen blir ca 60 meter.

Brua skal bygges med bærekraftssertifiseringen CEEQUAL for å øke prosjektets bærekraftytelse og vil også ha en spesiell utforming der den utstikkende enkeltklaffen bygges i sin helhet på gårdsplassen. Hovedbjelkene skal bygges i betong, men i form av corten og de to landfestene blir kledd i granittstein. Drivkraften til klaffen er også uvanlig, da den åpnes og lukkes ved hjelp av et taumaskineri i en av landfestene.

Oppdraget er en byggekontrakt med prosjekteringsansvar. Prosjekteringen av brua vil starte umiddelbart og byggingen forventes å starte i januar 2022, for å være ferdig i løpet av vinteren 2023.

Les også

Forsiden akkurat nå