Det skal bygges parallell til Årum bru på riksvei 22 over E6 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Den nye parallellen bygges 15-20 meter sør for dagens bru (foran på bildet), og dermed får Årum bru fire felt pluss gang- og sykkelvei.
Det skal bygges parallell til Årum bru på riksvei 22 over E6 mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Den nye parallellen bygges 15-20 meter sør for dagens bru (foran på bildet), og dermed får Årum bru fire felt pluss gang- og sykkelvei. (Foto: Statens vegvesen)

Park & Anlegg lavest i pris på ny Årum bru i Østfold

Seks entreprenører vil bygge Årum bru på riksvei 22 mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

Vegvesenet lyste ut denne kontrakten i oktober, og tilbudsfristen gikk ut i dag.

Seks entreprenører har gitt tilbud på oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Park & Anlegg 80.514.888
Peab Anlegg 96.552.532
NRC Norge 96.870.411
Leif Grimsrud 97.672.419
NCC Norge 98.413.414
Isachsen Anlegg 101.332.759

– På grunn av situasjonen i anleggsmarkedet hadde vi forventet stor interesse for prosjektet, og vi er fornøyd med responsen. Statens vegvesen skal nå kvalitetssikre og kontrollregne tilbudene, med sikte på at kontrakt kan inngås straks over nyttår, sier prosjektleder Edgar Barsjø i en pressemelding fra Vegvesenet.

Den nye brua ved Årum går over E6, og er en viktig veiforbindelse mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Den nye parallellen bygges 15-20 meter sør for eksisterende bru. I tillegg skal rundkjøringa i vest bygges ut, en del av veien på østsida skal bygges ut til fire felt og det blir tilkobling til sykkelveinettet mellom Sarpsborg og Fredrikstad, heter det i meldingen.

Les også

Tryggere vei

Ved å doble kapasiteten på riksvei 22 ved Årum, reduseres risikoen for farlige situasjoner når køen forplanter seg til E6. Samtidig får gående og syklende en tryggere vei og bussene kommer seg fram raskere.

Etter planen starter anleggsarbeidet i februar, og den nye brua på Årum skal tas i bruk sommeren 2022.

Prosjektet er en del av bypakke Nedre Glomma.

Les også

Forsiden akkurat nå