E6 mellom Ringebu og Frya skal bli utvides i bredden.
E6 mellom Ringebu og Frya skal bli utvides i bredden. (Google Maps)

På E6 i Ringebu skal veibanen utvides og akselerasjonsfelt bygges - to har meldt seg til innstas

Arbeidet skal foregå over en fire kilometer lang strekning mellom Ringebu og Frya.

I prosjektbeskrivelsen heter det at veibanen skal utvides, slik at den asfalterte veibredden kan utvides ved neste reasfaltering. I tillegg skal det bygges akselerasjonsfelt i sørgående retning ved Frya industrifelt. 

På akselerasjonsfeltet har tilbyder ansvar for nødvednig prosjektereing. 

Denne kontrakten inneholder ikke legging av bind- og slitelag. 

Disse vil ha jobben:

Frya Grustak AS:                                     6.962.300

Kristian Gården og Sønner AS:             7.457.690

Forsiden akkurat nå