Mellom tunnelene, ved utgangen av Seltatunnelen, er det satt opp et arkitekttegnet bygg som ikke bare inneholder tekniske installasjoner, men også toalett for vegfarende.
Mellom tunnelene, ved utgangen av Seltatunnelen, er det satt opp et arkitekttegnet bygg som ikke bare inneholder tekniske installasjoner, men også toalett for vegfarende. (Foto: Knut Strøm)

Overleverte oppgraderte tunneler i Lærdal

Oppgraderingen av Selta- og Borgundtunnelen er nå ferdig. Onsdag 22. februar ble prosjektet overtatt av Statens vegvesen fra Mesta etter en omfattende oppgradering.

  • Prosjekter

Seltatunnelen er 1622 meter lang, mens Borgundtunnelen er 3050 meter. Begge tunnelene ble åpnet i 2004.

Oppgraderingen av tunnelene er en del av den omfattende tunneloppgraderingene på både riks- og fylkesveinettet som har foregått i noen år nå, for å få en standard som tilfredstiller kravene i EUs tunneldirektiv.

Les også

Mesta gjorde jobben

– Riktignok har vi fortsatt noen småjobber som gjenstår, men ikke noe som er sikkerhetskritisk. Alt av sikkerhetsutstyr og alle rutinger i forbindelse med det er på plass, sier byggeleder Hans Myklatun i Statens vegvesen som poengterer at han har hatt god hjelp av teknisk byggeleder Joakim Hermansen som har stått for mye av den daglige oppfølgingen i anleggsperioden.

Arbeidet har foregått om natten og de vegfarende på E16 er møtt med kolonnekjøring. På grunn av noe ekstra arbeid, kan det fortsatt bli noe kolonnekjøring nattetid, men byggelederen regner med at det meste som krever kolonnekjøring er på plass i løpet av maksimalt 14 dager. Mesta har en kontrakt på 142.5 millioner kroner på arbeidene.

– Innspurten av prosjektet har gått greit med testing av tekniske systemer, sier byggeleder Hans Myklatun i Statens vegvesen. Foto: Knut Strøm

Alt av elektro er byttet ut

Tunnelene er totalrenoverte og alt av elektrisk og styringstekniske installasjoner er skiftet ut. Begge tunnelene har blant annet fått montert armaturer med LED-lys og det er montert LED- rømmingslys. Utenfor tunnelene er det bygget nye tekniske bygg og inne i tunnelene er det nye tekniske rom med rundt 100 meters mellomrom.

Nå håper byggeleder Myklatun at utstyret i tunnelene vil stå mot det aggressive miljøet i tunnelene i lang tid fremover.

Les også

Forsiden akkurat nå