Statens vegvesen har inngått kontrakt med Prodtex Industri. På bildet fra venstre: Tore Askeland (Vegvesenet), Cato Dørum (Vegvesenet), Johannes Veie (Vegvesenet),  Tore Roppen (Prodtex) og Sigbjørn Nordstrand (Prodtex).
Statens vegvesen har inngått kontrakt med Prodtex Industri. På bildet fra venstre: Tore Askeland (Vegvesenet), Cato Dørum (Vegvesenet), Johannes Veie (Vegvesenet), Tore Roppen (Prodtex) og Sigbjørn Nordstrand (Prodtex). (Foto: Heidi Samantha Badham/Statens vegvesen)

Overflatebehandling av stål med laser: Mer vei for pengene

Vegvesenet har inngått en avtale for å utvikle nye metoder for overflatebehandling og for å sikre kvaliteten på gjennomført sveising.

– Den nye teknologien har mange gevinster, vi ser et potensiale til å få bedre overflatebehandling i tillegg til bedre kontroll på hele lasersveiseprosessen, noe som gir bedre kvalitet, lavere kostnader, mer miljøvennlig sveiseteknologi, sier Tore Askeland, prosjektleder for Ferjefri E39 i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Les også

Teknologisk nybrottsarbeid

Statens vegvesen har allerede et pågående samarbeid med Prodtex Industri for utvikling av nye og effektive sveisemetoder basert på laser. Nå utvides samarbeidet med et prosjekt med støtte fra Innovasjon Norge for å både utvikle metoder for overflatebehandling og for å sikre overvåking og kvalitet av sveisen.

– Dette er et skritt videre for i utvikling av automatisert produksjon av stålbruer med bruk av laserteknologi, sier sjefingeniør Cato Dørum som leder arbeidet med teknologikvalifisering.

Les også

Kan rette opp feil raskere

Prodtex skal undersøke om utstyr montert på laserkilden vil avdekke samme feil som etablerte kontrollrutiner. Kontrollen kan benyttes på både laser- og laserhybridsveiste forbindelser.

Hensikten med kontrollen:

  • Etablere kontrollprosess som støtter produksjonshastigheten
  • Avdekke og eliminere et større antall feil enn ved ordinær kontroll
  • Stoppe feil når de oppstår
  • Forbedre sveiseklasser og redusere vekt på konstruksjoner

Prosjektet skal teste teknologi for laserbasert overflatebehandling. Denne teknologien kan benyttes som et alternativ til tradisjonell sandblåsing, metallisering og maling, og består i prinsippet av metallpulver som sveises fast til ståloverflatene ved hjelp av laser.

Fordelene med en slik laserbasert overflate kan være:

  • Unngå miljøbelastende metoder som brukes i dag
  • Bidra til effektiv produksjon
  • Redusere vedlikeholdsbehovet gjennom livsløpet
  • Forlenge levetiden til bruer

Prodtex Industri har et pågående forsknings- og utviklingsprosjekt for å videreutvikle teknologi for kvalitetssikring av sveiser. Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge.

Les også

Forsiden akkurat nå