Den gule linjen viser den framtidige traséen til E16. Hvis opsjonen blir utløst, blir det ny veg forbi nedre billedkant til høyre.
Den gule linjen viser den framtidige traséen til E16. Hvis opsjonen blir utløst, blir det ny veg forbi nedre billedkant til høyre. (Bilde: Statens vegvesen)

Østerriksk ledelse på E16

Interessen for å anlegge 4,5 km ny E16 i Oppland er imponerende. Vegvesenet har fått 10 anbud. Det laveste er gitt av det østerrikske firmaet Strabag. Det er på 339,5 millioner kroner.

AF Gruppen holder andreplassen med 365,2 mill. Nr. tre er NCC med 393 mill.

Den videre rekkefølgen er: Hæhre Entreprenør (414,3 mill.), Contexo/Hochtief Infrastructure  (416,2 mill.), Skanska (438,9 mill.), Bertelsen & Garpestad/Metrostav (480,2 mill.), PNC Norge/K. A. Aurstad (491,1 mill.), Dokka Entreprenør (493,6 mill.) og Aldeso Construcciones som forlanger hele 650,7 mill kroner for jobben.

De 4,5 kilometrene ligger mellom Øye og Eidsbru i Vang kommune like øst for Filefjell. 2 120 meter skal gå gjennom tunnel med profil T9,5. Entreprisen omfatter også anlegg av 2 070 meter sideveger og en opsjon på anlegg av 3,1 km ny E16 fra Øye og østover til Turtnes.

I følge Vegvesenets beregninger skal det sprenges 165 000 kbm fra tunnelen. Det vil gå med 26 000 kvm PE-skum, 8 300 kbm sprøyebetong og 80 tonn injeksjonsmasse. Tunnelportalene får en samlet lengde på 175 meter. Til tilbakefylling over portalene vil det gå med 85 000 kbm.

I forbindelse med veg i dagen skal det sprenges 50 000 kbm og 185 000 kbm jordmasser skal flyttes. En 210 meter lang bru inngår i vegen i dagen.

Statens vegvesen har utført mesteparten av prosjekteringen i egenregi. Vegen skal være klar for trafikk høsten 2018.

Forsiden akkurat nå