Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) fra Oslobyrådet snakker med pressen før hun skal inn til siste møte om Oslopakke 3. Partene møtes søndag ettermiddag for å gjøre ferdig avtalen
Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) fra Oslobyrådet snakker med pressen før hun skal inn til siste møte om Oslopakke 3. Partene møtes søndag ettermiddag for å gjøre ferdig avtalen (Bilde: Lise Åserud / NTB scanpix)

Oslopakke 3: E18 utvides med 1,5 kilometer

Men den nye Høviktunnelen som Statens vegvesen foreslo, utsettes. Avtalen om Oslopakke 3 ble undertegnet sent søndag.

Det gjensto bare finpussing på avtaleteksten da partene i Oslopakke 3-forhandlingene møttes søndag ettermiddag. Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo foregrep den formelle enigheten da hun ankom forhandlingsmøtet.

– Hele avtalen er en fantastisk klimapakke for Oslo og Akershus. Dette er en stor dag, sa hun.

De andre representantene var mer forbeholdne og ville vente med å si noe før avtalen formelt var i boks.

Ifølge NRK ble avtalen undertegnet like før klokken 21.30 søndag kveld. Det vil bli holdt en pressekonferanse mandag formiddag, hvor innholdet vil bli presentert i detalj.

Bompenger for elbiler

Berg understreker overfor NTB at alle trafikantgrupper – med unntak av syklistene – må bidra når det skal sikres 50 milliarder kroner «til de store kollektivinvesteringene i Oslo og Akershus».

Kraftig økning i bomsatsene, med høyere sats for dieselbiler enn bensinbiler, og ekstra avgift i rushtiden, er en del av pakka. Dessuten blir det også avgift for elbiler.

– De som forurenser mest skal betale mer. Det er naturlig at man betaler bompenger også for elbiler når vi øker prisen for alle andre. Det viktigste er at det fortsatt er billigst å velge de mest miljøvennlige alternativene, sier Berg.

Dyrere kollektiv

Partene er også blitt enige om at prisen for å reise kollektivt skal øke utover realprisveksten. Påslaget skal etter det NTB forstår i sin helhet gå til finansiering av kollektivprosjekter som Fornebubanen, ny T-banetunnel fra Majorstua til Bryn og ny baneløsning for Nedre Romerike.

– Også de som reiser kollektiv må være med og bidra. Det var ikke min første prioritet, men det har vært viktig for andre parter, sier Berg.

Kapasiteten på E18 vil bli utvidet med 1,5 kilometer fra Lysaker og vestover, men den nye Høviktunnelen som Statens vegvesen foreslo, utsettes.

– Man må gi og ta i forhandlinger. Vi har fått veldig mye igjen for disse 1.500 meterne med vei, og skal dessuten utrede andre alternativer for resten av strekningen på to mil. Det er viktig for byrådet å ha alternativer som ikke øker veikapasiteten og som reduserer kostnadene, sier Berg.

– Uakseptabelt

Men handels- og tjenestenæringens interesseorganisasjon mener det er uakseptabelt å nedskalere nye E18.

Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen viser til befolkningsveksten i regionen og at næringstrafikken antas å vokse med 74 prosent.

– Virke mener statsråd Ketil Solvik-Olsen og Stortinget nå må sikre at hele E18 Vestkorridoren igangsettes uten forsinkelse og at hele strekningen får både den kapasitet og standard som ivaretar fremtidige nasjonale behov, sier hun.

Samferdselsminister Solvik-Olsen vil foreløpig ikke kommentere avtalen.

– Stykkevis og delt

Norges Automobil-Forbund (NAF) mener kompromisset verken gagner miljøet eller er til trafikantenes beste. Kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal er kritisk til at partene velger å bygge stykkevis og delt og utsetter vanskelige spørsmål.

Naturvernforbundet er på sin side positiv.

– Enigheten om Oslopakke 3 gir grunn til å tro vi nå kan få redusert den helseskadelige luftforurensninga i Oslo, sier leder Lars Haltbrekken i en pressemelding søndag ettermiddag.

Partene legger ifølge Aftenposten opp til å presentere avtalen på en pressekonferanse 

Det er politikere fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune som har forhandlet om Oslopakke 3. Statens vegvesen og Jernbaneverket har også deltatt. (©NTB)

Forsiden akkurat nå