DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Oslo måtte avlyse rammeavtale til over 600 mill. Nå er den lyst ut på nytt

Kommunen endret fristen for å gi tilbud, men endringen ble ikke gjort kjent for alle. Derfor avlyste kommunen selv konkurransen.

Foto: Nasta
16. aug. 2021 - 07:22

I juni meldte Bymiljøetaten i Oslo kommune at den ønsket å inngå en ganske stor parallell rammeavtale for kjøp av anleggsarbeid.

Rammeavtalen var delt inn i to delkontrakter:

  • Del 1: Anleggsarbeid for elektrotekniske installasjoner som trafikklys, strømuttak for arrangementer, ladestasjoner, belysning og p-automater.
  • Del 2: Mer omfattende anleggsarbeid på og langs vei, og andre grunn- og overflatearbeider i byrom og parkområder.

Bymiljøetaten ønsket seg  inntil seks entreprenører per delkontrakt. Etaten anslo totalt behov på mellom 410 og 650 millioner kroner for begge delkontraktene over fire år. Tilbudsfrist var satt til 9. august.

Men konkurransen ble avlyst før tilbudsfristen, og Bymiljøetaten mottok ikke noen tilbud.

Konkurransen ble avlyst med hjemmel i forskrift om offentlige anskaffelser § 25-4 («Oppdragsgiveren kan avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning dersom det foreligger en saklig grunn.»).

Årsaken, slik kommunen beskriver den i et brev til Veier24, var at tilbudsfristen for konkurransen ble utsatt fra 9. august til 23. august. Utsettelsen ble ikke gjort skriftlig
kjent for alle. Bymiljøetaten vurderer det slik at det kan ha betydning for deltakelsen i
konkurransen, og at det dermed var grunn til å avlyse den.

Konkurransen er nå lyst ut igjen uten endring, og fristen for å sende inn tilbud er satt til 13. september.

Kontrakten Anleggsarbeid elektro har en anslått verdi på 115 millioner kroner over fire år. I utgangspunktet varer den fra 20. september 2021 og to år framover. Oppdragsgiveren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1+1 år.

Kontrakten Anleggsarbeid prosjekter har en anslått verdi på 500 millioner kroner over fire år. Også denne kontrakten varer fra 20. september og i to år, med opsjon på ytterligere 1+1 år.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.