Bergelva bru ligger drøye 23 kilometer inn i Reisadalen i Troms.
Bergelva bru ligger drøye 23 kilometer inn i Reisadalen i Troms. (Foto: Google Maps)

Fylkesvei 8650: Skrøpelig bru blir skiftet ut

Oppdrag utlyst: Nå skal fylket bygge ny bru over Bergelva i Troms

Ny betongbjelkebru med 24 meters spenn skal stå ferdig i august neste år.

Bergelva bru ligger på fylkesvei 8650 i Reisadalen i Nordreisa kommune i Troms. Det er 23,4 kilometer fra kommunesenteret Storslett.

Troms og Finnmark fylkeskommune søker etter en entreprenør som kan bygge ny bjelkebru med ett spenn over Bergelva samt legge om fylkesveien. Den nye brua skal bygges cirka 20 meter oppstrøms for den gamle. I anleggsperioden skal trafikken bruke den eksisterende brua.

Hovedmengdene i oppdraget:

  • Ny betongbjelkebru med 24 meter spenn
  • 450 meter tilpassing og bygging av ny vei inntil den nye brua
  • Trafikkavvikling og sikring av arbeidsstedet

Fylket regner med at prosjektet starter i midten av 16. oktober i år, og dato for ferdigstilling er satt til 20. august neste år.

Fylket holder digital tilbudskonferanse den 8. september.

Frist for å gi tilbud på oppdraget: 23. september.

Les også

Forsiden akkurat nå